Συνεργάτης Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο – Θεσσαλονίκη

By 19 Νοεμβρίου 2019ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η δικηγορική Εταιρεία RHETOR δεσμεύεται στην αριστεία και στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της, στην ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και την καινοτόμο διάχυση γνώσης.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το ιδανικό προφίλ Συνεργάτη Δικηγόρου με ειδίκευση στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο

(Κωδικός:  R19: LA/LCL/TH)

είναι ο επαγγελματίας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στη διαρκή βελτιστοποίηση των νομικών υπηρεσιών της εταιρείας προς τους πελάτες της.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • MS Office

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 10ετής  επαγγελματική εμπειρία στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο
Ικανότητες
 • Τάση για επιτεύγματα
 • Υπέρβαση προσδοκιών πελατών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και σημασίας στη λεπτομέρεια

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, μακροχρόνια συνεργασία, ανταγωνιστικό πακέτο  αποδοχών & παροχών, σύστημα μπόνους βάσει απόδοσης και διαρκή εκπαίδευση σε ένα αναπτυσσόμενο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν σας ενδιαφέρει μια συναρπαστική καριέρα παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στο hr@rhetor.gr

μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2019

Η αίτησή σας πρέπει:

 • να συμπεριλαμβάνει Βιογραφικό Σημείωμα,  Συνοδευτική Επιστολή και Επαγγελματική Φωτογραφία
 • να αναφέρει τον σχετικό κωδικό θέσης εργασίας

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη και όλα τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την εταιρική ιστοσελίδα rhetor.gr

Copyright 2017, Rhetor