Στη Δικηγορική Εταιρία Rhetor βασίζουμε τις υπηρεσίες μας στην ειλικρίνεια, την ομαδικότητα, την αξιοπιστία, καθώς και την άμεση και ξεκάθαρη επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους εντολείς μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση στις νομικές υπηρεσίες και η μοναδικότητα στη μέθοδο μας, βασίζεται στην ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας παροχή νομικών υπηρεσιών.

Αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα,

άτομο για την κάλυψη της θέσης Γραμματείας Διοίκησης.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη back office
 • Διοργάνωση συναντήσεων, ενημέρωση και τήρηση ημερολογίου
 • Αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων των υποθέσεων του γραφείου, έντυπη και ηλεκτρονική
 • Καθημερινή συνεργασία και υποστήριξη των Senior Partner και των δικηγόρων της εταιρίας
 • Συνεργασία και επικοινωνία με όλο το προσωπικό της εταιρίας και με εξωτερικούς φορείς για την οργάνωση / διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων
 • Προγραμματισμός ταξιδιών και μετακινήσεων
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Ενημέρωση σχετικά με το πλάνο των συναντήσεων με πελάτες και κατάλληλη προετοιμασία του χώρου
 • Υπεύθυνος/η για τη σωστή λειτουργία και εικόνα του γραφείου σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία  3-5 ετών σε ανάλογη θέση (υποστήριξη στελεχών ή σε μεγάλους οργανισμούς/επιχειρήσεις)
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office applications (Word, Excel) & Outlook, Internet
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και επαγγελματισμό
 • Ευγένεια, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου

Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Δικηγορικό γραφείο ή εταιρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικός μισθός & ασφάλιση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R16) στο email: hr@rhetor.gr

Στείλτε το Βιογραφικό σας εδώ

Copyright 2017, Rhetor