Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο.

Απαραίτητα προσόντα: 

▪ Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Δημοσίων Συμβάσεων και Διοικητικού Δικαίου

▪ Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας

 

Επιθυμητά προσόντα: 

▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Διοικητικό Δίκαιο

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R15) στο email: hr@rhetor.gr

Στείλτε το Βιογραφικό σας εδώ

Copyright 2017, Rhetor