Category

ΝΕΑ

Εκδήλωση για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2019 στη Rhetor

By | ΝΕΑ

Mε αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2019, ο Δημήτρης Ζάχος και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος μαζί με τους συνεργάτες τους υποδέχτηκαν επιχειρηματίες, πολιτικούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς παράγοντες, στα γραφεία της Rhetor

Η Rhetor δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με περισσότερους απο 30 συνεργάτες σε Αθήνα και Θεσσαλόνικη.

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων αναμένεται με την εκπνοή του 2019 – Τι γίνεται με τις παραγραφές των φορολογικών υποθέσεων;

By | ΝΕΑ

Σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Kράτους έχει ξεκαθαρίσει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιές υποθέσεις έχουν παραγραφεί και για ποιές η φορολογική διοίκηση διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και τόκους.

Βάσει της εκτεταμένης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας τα τελευταία τρία χρόνια οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες υποβλήθηκε φορολογική δήλωση παραγράφονται μετά την πάροδο  5ετίας από την εκπνοή του έτους κατά το οποίο ήταν υποχρεωμένος ο φορολογούμενος να υποβάλλει τη σχετική φορολογική δήλωση. Έτσι η φορολογική χρήση 2013 (η δήλωση για τη χρήση έπρεπε να υποβληθεί έως το τέλος του 2014) παραγράφεται στο τέλος του 2019.

Σαφώς και για μεγάλο όγκο φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται την 31-12-2019 αναμένεται να εκδοθούν πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων ενώ παράλληλα ανοιχτή παραμένει η χρήση 2010 για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμη δήλωση εντός του 2016, η χρήση 2008 και μετά για τις οποίες προέκυψαν νέα συμπληρωματικά στοιχεία που παραπέμπουν σε διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς και οι χρήσεις 2003 και επόμενες εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ, με νέα απόφασή της περί καθορισμού του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2019 κατά προτεραιότητα, από τις ελεγκτικές υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., τροποποίησε αυτή του Δεκεμβρίου του 2018 δίνοντας προτεραιότητα προς έλεγχο στις υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις  έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, σε επιστροφές φόρων, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., αλλά και αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων ή διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και άλλες.

Το γενικό πλαίσιο που τάσσεται είναι πως οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται  βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. ενώ οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων.

Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν να είναι κανείς συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με τον εξορθολογισμό του φορολογικού μηχανισμού της χώρας μας. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης οικονομίας που στοχεύει στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας δικαίου στους πολίτες της αλλά και στους επενδυτές, αλλοδαπούς και μη.

Έτερο όμως και εξίσου βασικό πυλώνα αποτελεί η ύπαρξη ενός ορθολογικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος, υπό την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού φορολογικού μηχανισμού. Είναι σαφές πως με το τέλος του απαράγραπτου των φορολογικών παραβάσεων  από το ΣτΕ, δίνεται πλέον η δυνατότητα στον φορολογικό μηχανισμό να ασχοληθεί με τον έλεγχο πρόσφατων υποθέσεων φοροδιαφυγής και να σταματήσει το κυνήγι μαγισσών-υποθέσεων για περιστατικά που έλαβαν χώρα προ δεκαετιών. Αυτή η αλλαγή πορείας, πέραν από το νομικό υπόβαθρο, είναι κοινωνική και πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως, οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία είναι σπάνιες, η ίδια δε η νομοθεσία είναι συστηματοποιημένη, περιορισμένη και απλοποιημένη, χωρίς πολλούς αστερίσκους και παράθυρα. Αυτή πρέπει να είναι και η πυξίδα της ελληνικής οικονομίας.

Customer Service Excellence Training

By | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΑ

Το Σαββατοκύριακο 22-23/06 είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Ρούση, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ειδικά σχεδιασμένο για τους ανθρώπους της Rhetor Law Firm. Με τη βοήθεια εισηγήσεων, ομαδικών εργασιών και παιχνιδιών, η ομάδα της Rhetor είχε την ευκαιρία να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις της σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικότητας και συνεργασίας. Και συνεχίζουμε…!

Ριζικές αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

By | ΝΕΑ

Μετά από 70 έτη περίπου εκσυγχρονίζονται ο  Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή και από την 1η Ιουλίου του 2019 διαμορφώνεται ένα νέο ποινικό πλαίσιο σε όλα σχεδόν τα στάδια απονομής της Δικαιοσύνης.

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται με το  νέο Ποινικό Κώδικα και ήδη έχουν κυρωθεί μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Τα εγκλήματα που τελούνται στο Διαδίκτυο, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, οι νεοφανείς μορφές εγκλημάτων ασύμμετρης βίας, επέβαλαν τη νομοθετική αλλαγή. Στόχος ο εξευρωπαϊσμός των ποινών και για τα εγκλήματα της διαφθοράς, η πρόβλεψη νέων θεσμών, όπως η κοινωφελής εργασία, η έκτιση της ποινής κατ’ οίκον αλλά και με ηλεκτρονική επιτήρηση, η υφ΄όρον  αναστολή των ποινών και η επιμέτρηση αυτών.

 

Ενδεικτικά κάποιες από τις βασικές αλλαγές:

– Η κατάργηση του Νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1609/50) και η ενσωμάτωσή του στο νέο Ποινικό Κώδικα.

-Η  διάταξη αυστηρής τιμώρησης του ρατσιστικού εγκλήματος (82Α ΠΚ).

-Ως προς τα οικονομικά εγκλήματα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει νέο πλαίσιο ποινής  και σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στα αδικήματα που σχετίζονται με τη δωροδοκία (235 επ. ΠΚ).

– Καταργούνται τα πταίσματα.

– Διαχωρίζονται τα πλημμελήματα σε: α) ελαφρά πλημμελήματα με ποινή έως τρία χρόνια φυλάκισης, για τα οποία οι ποινές θα αναστέλλονται δια παντός εκτός αν υπάρχουν περιπτώσεις υποτροπής. Η αναστολή παρέχεται υπό όρους (όπως αποζημίωση του παθόντος, απαγόρευση εξόδους από τη χώρα και άλλα), β) βαριά πλημμελήματα που τιμωρούνται από τρία ως πέντε χρόνια, για τα οποία οι καταδικασθέντες υποχρεούνται να εκτίσουν έστω μέρος της ποινής τους.

– Αλλάζουν οι ποινές στα κακουργήματα και  το ανώτατο όριο ποινής μειώνεται από 20 σε 15 έτη.

– Θεσπίζεται  η προσφορά κοινωφελούς εργασίας ως  κύρια ποινή.

– Προβλέπεται  ένα νέο αδίκημα αυτό της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις.

Μειώνεται το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθειρξης.

– Καταργείται η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

  • Εγκλήματα όπως η κλοπή και η φθορά προβλέφθηκε ότι θα διώκονται κατ’ αρχήν αυτεπαγγέλτως, ώστε να εξυπηρετηθούν πρακτικές ανάγκες (σύλληψη επ’ αυτοφώρω κ.λπ.), με τη δυνατότητα όμως της εκ των υστέρων παύσεως της ποινικής δίωξης αν υποβάλει σχετική δήλωση ο ίδιος ο παθών.
  • Προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηματικής απιστίας και στον ιδιωτικό τομέα προς αποφυγήν τυχόν καταχρήσεων, κυρίως εκ μέρους οργάνων της διοίκησης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Ορίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο ποινής για τους διευθύνοντες εγκληματικές οργανώσεις (κάθειρξη έως 15 έτη)
  • Αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο για τα αδικήματα του βιασμού με πρόβλεψη για κλιμάκωση των ποινών ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος καθώς εντάχθηκαν πλην του εξαναγκασμού με σωματική βία ή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και άλλες μορφές στο αδίκημα του βιασμού.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:

– Ενδυναμώνεται ο ρόλος του εισαγγελέα

– Ενισχύεται η θέση του συνηγόρου υπεράσπισης

– Εισάγονται οι νέοι θεσμοί της ποινικής διαπραγμάτευσης, της ποινικής διαταγής και της ποινικής συνδιαλλαγής

– Συστηματοποιούνται τα μέτρα που αφορούν ανήλικους παραβάτες εξασφαλίζοντάς τους ειδική μεταχείριση

– Παρέχεται η ευχέρεια επιλογής, από τους δικαστές και τους πολίτες, σύγχρονων μοντέλων απονομής δικαιοσύνης.

Δημοσίευμα στο Glow.gr

By | ΝΕΑ

Η δικηγορική εταιρία Rhetor αποτελεί το απόλυτο περιβάλλον ανάπτυξης των συνεργατών της

«Για να παρέχεις άριστες υπηρεσίες στους πελάτες σου προϋπόθεση είναι να εμπνέεις και να δημιουργείς τις καλύτερες συνθήκες για τους συνεργάτες σου».

Υιοθετώντας πρότυπα εταιριών του εξωτερικού, έχει διαμορφώσει ένα επαγγελματικό περιβάλλον που στοχεύει στην εξέλιξη, την καλλιέργεια, αλλά και την επαγγελματική και προσωπική πρόοδο των ανθρώπων της. Επενδύει στην εκπαίδευση και διεύρυνση των γνώσεων των συνεργατών της, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συνέδρια, στη μεταπτυχιακή κι επαγγελματική εκπαίδευσή τους, με στόχο τη συνεχή εξέλιξή τους.

Η Rhetor Law Firm φροντίζει συνεχώς να δίνει κίνητρα στους συνεργάτες της. Κάθε μήνα, εκλέγεται ο «Συνεργάτης του Μήνα» με δώρο επιβράβευσης ένα ταξίδι αναψυχής. Στο τέλος του χρόνου, μοιράζονται bonus στους συνεργάτες.

Συνεργαζόμενη με επαγγελματίες που αναζητούν την απόλυτη ικανοποίηση από τον εργασιακό τους χώρο, η Rhetor Law Firm αναδεικνύει δικηγόρους με υψηλές φιλοδοξίες, που κατακτούν τους στόχους τους και επιζητούν το άριστο από μια επαγγελματική συνεργασία.

Α place you want to work

Η φιλοσοφία της Rhetor Law Firm αποτυπώνεται και στον χώρο της. Tο ανακαινισμένο, νεοκλασικό οικοδόμημα 800 τ.μ. στην καρδιά της Θεσσαλονίκης -ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τις κλασικές γραμμές- αποτελεί ένα καλαίσθητο περιβάλλον, που αγκαλιάζει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους πελάτες με την αύρα του.

Τα γραφεία, οι αίθουσες συνεδριάσεων, η πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, η κουζίνα για το καθιερωμένο lunch break των συνεργατών, τοping pong court για αποσυμπίεση και χαλάρωση, αλλά και ο εξωτερικός χώρος της ταράτσας στον 4ο όροφο με την ονειρεμένη θέα τον Θερμαϊκό κόλπο, συνθέτουν ένα φιλόξενο επαγγελματικό χώρο, που αποτελεί την ουσιαστική βάση για τις υπηρεσίες και το mindset της ομάδας.

Τι αλλάζει στον Ποινικό Κώδικα, πως θα επιταχυνθεί το έργο της δικαιοσύνης , τι ισχύει με τα σήματα;

By | ΝΕΑ

Τις πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει η νέα νομοθεσία στο Ποινικό Δίκαιο της χώρας παραθέτει ο ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας Rhetor Law Firm Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο οποίος παράλληλα βάζει θετικό πρόσημο στην επερχόμενη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα.

Σε συνέντευξή του στη Voria.gr ο κ. Παπαμιμίκος υπογραμμίζει επίσης ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης αποτελούν έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων και παρουσιάζει την πρότασή του για να μπορέσει να επιταχυνθεί το έργο των δικαστικών λειτουργών.

Τέλος, κάνει ειδική αναφορά στο θέμα των μακεδονικών σημάτων, εξηγώντας με ακρίβεια τις ισχύει και καλώντας τους Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν αμέσως στις κατοχυρώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια είναι η άποψη σας για την ευρεία μεταρρύθμιση που επέρχεται στο Ποινικό Δίκαιο της χώρας μας;

Αν πρέπει σε πρώτο χρόνο να τοποθετηθώ εφ’ όλης της ύλης, η άποψη μου είναι ότι η μεταρρύθμιση έχει θετικό πρόσημο. Η επιτροπή η οποία ξεκίνησε το έργο της υπό τον αείμνηστο Ιωάννη Μανωλεδάκη, απαρτιζόμενη από καταξιωμένα μέλη του νομικού κόσμου, κατέβαλε σημαντική και χρονοβόρα προσπάθεια προκειμένου το ποινικό μας δίκαιο να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους προβληματισμούς της εποχής μας.

Σαφώς υπάρχουν διατάξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και μεγάλη συζήτηση, ενώ το κακό όταν συζητάμε για σχέδια, είναι ότι κρίνουμε κάτι του οποίου την τελική μορφή δεν θα ξέρουμε μέχρι να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ποιες αλλαγές κρίνετε ως πιο σημαντικές;

Πολύ συνοπτικά, εκτιμώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: α) η κατάργηση του νόμου 1608/1950 για τους καταχραστές του δημόσιου χρήματος, καθώς η τιμωρία ενός περιουσιακού εγκλήματος με την ίδια ποινή που τιμωρείται η ανθρωποκτονία με πρόθεση είναι εμφανώς δυσανάλογη β) Η κατάργηση των πταισμάτων και η τιμώρηση των συγκεκριμένων παραβάσεων μόνο σε διοικητικό επίπεδο, καθώς η πράξη έδειξε ότι η ποινικοποίηση των συγκεκριμένων συμπεριφορών δε λειτούργησε αποτρεπτικά γ) η κατάργηση του θεσμού της μετατροπής της ποινής σε χρήμα, ο οποίος ευνοεί τους οικονομικά ευκατάστατους και η ανάδειξη του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας σε βασικό τρόπο εναλλακτικής έκτισης της ποινής , η οποία με τη δημιουργία σωστών υποδομών θα έχει και μεγαλύτερη ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο δ) η κατάργηση των μονομελών εφετείων, καθώς μπορεί να βοήθησαν στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, πλην όμως αυτή μπορεί να επιτευχθεί αφενός με ένα καλύτερο «φιλτράρισμα» των υποθέσεων κατά το στάδιο της προδικασίας, αφετέρου η παροχή δυνατότητας σε έναν μόνο άνθρωπο, ακόμα και με τα εχέγγυα του δικαστικού λειτουργού, να κρίνει για την ελευθερία ενός άλλου ανθρώπου, ενέχει μεγάλο περιθώριο σφάλματος το οποίο και αν ακόμα στη συνέχεια ενδεχομένως θεραπευτεί σε δεύτερο βαθμό, θα τον έχει στιγματίσει για όλη του τη ζωή.

Η δικηγορική εταιρεία σας υποστηρίζει κυρίως επιχειρηματίες και εμπόρους. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων;

Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αν ήταν λίγο πιο «φιλική» προς τον οποιονδήποτε τρίτο που επιθυμεί να επενδύσει τα χρήματα του στην ελληνική αγορά. Μεγάλο εμπόδιο για την προσέλκυση και την υλοποίηση νέων επενδύσεων αποτελεί η αργή απονομή της δικαιοσύνης, ακόμα και σήμερα. Ο κάθε ένας μπορεί να καταθέσει μια προσφυγή, η οποία μπορεί να παγώσει μια επένδυση για μια δεκαετία σχεδόν. Ο κάθε ένας επίσης μπορεί να υποβάλλει ανώνυμα μια καταγγελία, η οποία βάσει του νόμου πρέπει απευθείας να αρχειοθετείται. Στην πράξη όμως αυτό δεν υλοποιείται κατά κανόνα και μπορεί επίσης να σηκώσει εμπόδια για μια επένδυση μέχρι ο ποινικός μηχανισμός να αποφανθεί.

Εκτιμάτε δηλαδή ότι η εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εμποδίζει την γρήγορη απονομή της;

Δεν υπονοώ επουδενί ότι ο κάθε ένας από εμάς δεν πρέπει να δικαιούται πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο είναι διαμετρικά αντίθετο στα πιστεύω μου. Πρέπει όμως το φιλτράρισμα αυτών των προσφυγών/καταγγελιών να γίνεται και γρήγορα και δίκαια. Ούτε θεωρώ ότι ευθύνονται οι δικαστικοί λειτουργοί για την καθυστέρηση στην απονομή του έργου τους, οι οποίοι χρεώνονται «μέχρι το λαιμό» δικογραφίες και πιέζονται πλέον να αποδίδουν νούμερα. Αυτή δεν είναι ουσιαστική δικαιοσύνη. Ο δικαστής πρέπει να μπορεί να αφοσιωθεί στο πνευματικό του έργο απερίσπαστος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από μεγαλύτερο αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, να του δοθούν περισσότερα και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να περιοριστεί η δικαστηριακή γραφειοκρατία, να δαπανηθούν σαφώς περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δικαιοσύνη, η οποία σαφώς υποχρηματοδοτείται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να προωθηθούν ακόμα περισσότερο εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση.

Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, εκτιμάτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τους Έλληνες επιχειρηματίες που παράγουν προϊόντα με τη χρήση των λέξεων Μακεδονία, Μακεδονικός κλπ.;

Η συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει θίξει την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ισχύει στο δίκαιο των σημάτων. Οι επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας δε δύνανται να εμποδίσουν τη χρήση σήματος στην ελληνική επικράτεια εφ’όσον: α) Δεν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά, β) Ακόμα κι εάν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μεταγενέστερα από τον Έλληνα δικαιούχο του ελληνικού/κοινοτικού σήματος. Από τη στιγμή όμως που η γειτονική χώρα ενδεχομένως ενταχθεί στην Ε.Ε. ο εκεί επιχειρηματίας –όπως ακριβώς δύναται και ο Έλληνας- θα δύναται να κατοχυρώσει το σήμα του σε ολόκληρη την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και ως εκ τούτου το σήμα του θα χαίρει προστασίας και στην Ελλάδα, ακόμα κι εάν κυκλοφορεί το προϊόν μόνο στο εσωτερικό της χώρας του. Ως εκ τούτου θα δύναται να απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε παρεμφερούς σήματος –και άρα και την κυκλοφορία του προϊόντος στο οποίο αυτό αντιστοιχεί- στην Ελλάδα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν άμεσα στις κατοχυρώσεις των σημάτων τους, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν χρονικά το δικαίωμά τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και να μην μπορέσει έτσι ποτέ κανείς να τους απαγορεύσει τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

andreas papamimikos

«Μακεδονικά» σήματα: Η επόμενη μέρα

By | ΝΕΑ

Με τη συμφωνία των Πρεσπών να αποτελεί πλέον μία τετελεσμένη πραγματικότητα, και με τη διεθνή επιτροπή ειδικών της παρ. 8 του άρθρο 3 του Μέρους 1 της συμφωνίας , η οποία θα κληθεί να ρυθμίσει τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των δύο χωρών να μην έχει καν συσταθεί ακόμα, δημιουργούνται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα στους επιχειρηματίες των οποίων τα σήματα εμπεριέχουν τη λέξη «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής.

  1. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών έχει αλλάξει η διαδικασία κατοχύρωσης των σημάτων που εμπεριέχουν τις λέξεις «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής;

Μέχρι στιγμής και μέχρι να ρυθμιστούν τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη διεθνή ομάδα ειδικών δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη διαδικασία κατοχύρωσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα μπορεί να κατοχυρώσει στην Ελλάδα και την Ε.Ε. σήμα που να εμπεριέχει  τις λέξεις «Μακεδονία», «μακεδονικός/η/ο» ή παράγωγα αυτών.

  1. Είναι υποχρεωτική η ειδική σήμανση χώρας προέλευσης;

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση τη δεδομένη στιγμή.

  1. Είναι αληθές ότι οι ειδικές υπηρεσίες οι επιφορτισμένες με την παραλαβή των αιτήσεων κατοχύρωσης σημάτων (Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης –EUIPO) καθυστερούν την κατοχύρωση των σημάτων με τις λέξεις «Μακεδονία», «μακεδονικός/η/ο»  ή παράγωγα αυτών, όπως φημολογείται ότι ισχύει στη γειτονική χώρα;

Η συγκεκριμένη φήμη δεν είναι αληθής. Οι διαδικασίες στην Ελλάδα και την Ε.Ε. δεν έχουν τροποποιηθεί, ενώ τα χρονοδιαγράμματα κατοχύρωσης ακολουθούνται όπως για όλες τις αιτήσεις.  Σε κάθε περίπτωση η όποια καθυστέρηση δημιουργεί θεωρητικά καθυστέρηση μόνο στο δικαίωμα χρήσης του σήματος και όχι στο χρόνο έναρξης της προστασίας, καθώς μόλις ολοκληρωθεί -έστω και καθυστερημένα- η κατοχύρωση, ο χρόνος προστασίας θα ξεκινήσει αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας δεν αίρεται επουδενί.

  1. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος επιθυμεί  να κατοχυρώσει το σήμα του, το οποίο εμπεριέχει τη λέξη «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής;

Οποιοσδήποτε θεμελιώνει δικαίωμα θα πρέπει να καταθέσει άμεσα αίτηση για κατοχύρωση του σήματός του, καθώς οι κατοχυρώσεις βασίζονται στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων. Σε επίπεδο εύρους προστασίας, προτιμότερη είναι η κοινοτική κατοχύρωση, καθώς με μία αίτηση δύναται να κατοχυρωθεί το σήμα σε ολόκληρη την Ε.Ε., σε αντιδιαστολή με την εθνική κατοχύρωση που παρέχει προστασία μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Επίσης, σε επίπεδο κόστους είναι αναλογικά συμφέρουσα η κοινοτική κατοχύρωση. Το κόστος κατοχύρωσης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των κλάσεων (κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών) στις οποίες αντιστοιχεί έκαστο σήμα.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους στη γειτονική χώρα –και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν είναι μέλος της Ε.Ε. – θα πρέπει να προχωρήσουν σε κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης και εκεί μέσω του Διεθνούς Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

  1. Κινδυνεύουν τα ελληνικά σήματα από αγωγές εκ μέρους επιχειρηματιών της γειτονικής χώρας  με το επιχείρημα ότι στην πρώτη περίπτωση τα σήματα αφορούν σε περιφέρεια κράτους ενώ στη δεύτερη σε κράτος;

Οι επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας δε δύνανται να εμποδίσουν τη χρήση σήματος στην ελληνική επικρατεία εφ’όσον: α) Δεν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά, β) Ακόμα κι εάν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μεταγενέστερα από τον Έλληνα δικαιούχο του ελληνικού/κοινοτικού σήματος (αρχή χρονικής προτεραιότητας).

Τους ανωτέρω διεθνείς κανόνες προστασίας των σημάτων η διεθνής επιτροπή ειδικών που θα συσταθεί εντός του 2019 οφείλει να προτάξει και να διαφυλάξει με τρόπο που να μην εισάγονται δυσμενείς εξαιρέσεις κατά παράβαση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τον Έλληνα επιχειρηματία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Από τη στιγμή που θα ενταχθεί στην Ε.Ε. σημαίνει ότι ο εκεί επιχειρηματίας –όπως ακριβώς δύναται και ο Έλληνας- θα δύναται να κατοχυρώσει το σήμα του σε ολόκληρη την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και ως εκ τούτου το σήμα του θα χαίρει προστασίας και στην Ελλάδα, ακόμα κι εάν κυκλοφορεί το προϊόν μόνο στο εσωτερικό της χώρας του. Ως εκ τούτου θα δύναται να απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε παρεμφερούς σήματος –και άρα και την κυκλοφορία του προϊόντος στο οποίο αυτό αντιστοιχεί- στην Ελλάδα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν άμεσα στις κατοχυρώσεις των σημάτων τους, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν χρονικά το δικαίωμά τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και να μην μπορέσει έτσι ποτέ κανείς να τους απαγορεύσει τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Τι ισχύει για τις Ευρωπαϊκές Διαταγές Πληρωμής;

By | ΝΕΑ

Επί συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η δικηγορική εταιρία Rhetor, με την  υπ΄αριθμ. 309/21-2-2019 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης εφάρμοσε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε διασυνοριακή διαφορά αποδεχόμενο τους πραγματικούς και  νομικούς ισχυρισμούς του αιτούντος δανειστή, του οποίου η χρηματική αξίωση θα ικανοποιηθεί άμεσα.

Την 1.1.2007 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η ενεργοποίηση του εν λόγω ευρωπαϊκού μηχανισμού αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική είσπραξη μη αμφισβητούμενων αξιώσεων, δεδομένου ότι οι καθυστερημένες πληρωμές αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες πτώχευσης που απειλεί ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τόσο το περιεχόμενο όσο και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαταγής πληρωμής που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι ισχύουσες εθνικές διαδικασίες είναι ανεφάρμοστες στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι η ευδοκίμηση των εθνικών διαδικασιών διαταγής πληρωμής είναι ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών. Τα εν λόγω εμπόδια απαιτούν την παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη που να κατοχυρώνει την ύπαρξη ισότιμων όρων για τους δανειστές και τους οφειλέτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της θέσπισης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η απλούστευση, επιτάχυνση και μείωση των εξόδων της εκδίκασης διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις καθώς και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται άμεσα η αξίωση του δανειστή, όταν μάλιστα αυτή απορρέει από μία εκκαθαρισμένη απαίτηση και αντανακλαστικά αποκαθίσταται η ομαλότητα του συναλλακτικού βίου.

Η δικηγορική εταιρία Rhetor με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, ελέγχοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού, μπορεί να συνδράμει στην διαδικασία ικανοποίησης των οικονομικών σας αξιώσεων και εντός της Ε.Ε.

Βιβή Πιτσαρή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη μας

Σημαντική απόφαση για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

By | ΝΕΑ

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει η πρόσφατη υπ’ αρ. 8468/2018 απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά. Επί της συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση (άρθρο 232Α ΠΚ), λόγω  παραβίασης των όρων υπό τους οποίους είχε χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν επιβληθεί από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού τμήματος διοικητικές κυρώσεις περί σφράγισής της. Η εταιρία δια του συνηγόρου της  αιτήθηκε αρχικά την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτές τις αιτήσεις της και ανέστειλε την εκτέλεσή τους υπό όρους. Το Δικαστήριο στο διατακτικό του δεν υποχρέωσε τους κατηγορουμένους σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Για την στοιχειοθέτηση αντικειμενικά ωστόσο, του αδικήματος του άρθρου 232Α ΠΚ απαιτείται μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη απόφασης, με την οποία ο δράστης υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή ανοχή πράξης ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του.

 

Όπως ορθά έκρινε το Δικαστήριο, εν προκειμένω, απλώς διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων σφράγισης της εν λόγω επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις υγειονομικές διατάξεις. Η διαταγή με το ως άνω  περιεχόμενο δεν συνιστά υποχρέωση συμμόρφωσης σε πράξη, υπό την έννοια του άρθρου 232Α ΠΚ και επομένως με την παραβίαση του ανωτέρω όρου δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε διάταξη δικαστικής απόφασης.

Με το παραπάνω σκεπτικό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε τους κατηγορουμένους αθώους. Συμπερασματικά, μόνον θετικά μπορεί να δει κανείς την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία οριοθετεί ερμηνευτικά την έννοια των δικαστικών αποφάσεων, διατάξεων ή προσωρι­νών διαταγών που υπάγονται στο άρθρο 232Α ΠΚ.

 

Η εν λόγω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά του τεύχους Ιανουαρίου 2019, σελ. 61. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.sakkoulas.com/pinika-chronika/trplimthes-84682018/

Copyright 2017, Rhetor