Ασκούμενοι δικηγόροι, Θεσσαλονίκη και Αθήνα

By | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΕΑ

Η δικηγορική Εταιρεία RHETOR δεσμεύεται στην αριστεία και στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της, στην ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και την καινοτόμο διάχυση γνώσης.

 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το ιδανικό προφίλ Ασκούμενων Δικηγόρων για

τα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με Κωδικό:  R19/TL/ TH

το υποκατάστημα στην Αθήνα με Κωδικό:  R19/TL/ ATH

είναι οι αριστούχοι απόφοιτοι  υψηλού επιπέδου

που αποζητούν την ουσιαστική πρακτική εμπειρία

σ’ ένα ευρύ φάσμα νομικών κλάδων δραστηριοποίησης της εταιρείας,

υποστηρίζουν ενεργά και συμβάλλουν αποτελεσματικά στο δικό τους πεδίο ευθύνης

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • MS Office

Ικανότητες

 • Δέσμευση στα αποτελέσματα
 • Προσανατολισμός στην ποιότητα και τον πελάτη
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και σημασίας στη λεπτομέρεια

Άλλες απαιτήσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους, θα εκτιμηθεί

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο  αποδοχών & παροχών και διαρκή εκπαίδευση σ’ ένα αναπτυσσόμενο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν σας ενδιαφέρει μια συναρπαστική καριέρα, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στο hr@rhetor.gr

μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2019

Η αίτησή σας πρέπει:

να συμπεριλαμβάνει Βιογραφικό Σημείωμα,  Συνοδευτική Επιστολή και Επαγγελματική Φωτογραφία

να αναφέρει τον σχετικό κωδικό θέσης εργασίας

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη και όλα τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής.

Το Πρόγραμμα «GOLDEN VISA»

By | ΝΕΑ

Το πρόγραμμα GOLDEN VISA, εισήχθη και εφαρμόστηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά με τον Ν. 4146/2013. Επανεισήχθη αναδιατυπωμένο με  τον Ν. 4251/2014 και ειδικότερα με τα άρθρα 16 και 20 αυτού, τα οποία, έπειτα και από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που ακολούθησαν στο μεσοδιάστημα, ισχύουν μέχρι και  σήμερα.

Σκοπός του Νομοθέτη, ήταν, μεταξύ άλλων, η τόνωση της εγχώριας κτηματαγοράς και πράγματι, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: με βάση πρόσφατα επίσημα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2019) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα περίπου 5.300 μόνιμες άδειες διαμονής επενδυτών (χωρίς να υπολογίζονται τα  μέλη οικογενείας που τους συνοδεύουν). Η συντριπτική πλειοψηφία των αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, προέρχεται από επενδύσεις που πραγματοποιούνται, σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αν θέλει μάλιστα, να κατατάξει κανείς τις άδειες διαμονής επενδυτών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, βάσει εθνικότητας, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι,  στην  κορυφή αυτής της λίστας βρίσκονται οι Κινέζοι με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους Τούρκους, με τους Ρώσους να έρχονται τρίτοι και με αρκετές χώρες να ακολουθούν (με τη σειρά: Αίγυπτος, Λίβανος, Ιράν, Ιράκ κτλ) συμπληρώνοντας, αυτήν την «άτυπη» κούρσα μεταξύ των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν επενδύσει, στην χώρα μας.

Τι ακριβώς όμως, είναι το πρόγραμμα GOLDEN VISA;

Επί της ουσίας πρόκειται για μια άδεια διαμονής, η οποία χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών, που πραγματοποιούν διαφορών ειδών επενδύσεις στη χώρα μας, όπως αυτές απαριθμούνται στον νόμο. Η χορηγούμενη άδεια διαμονής,  διέπεται από διαφορετικές προϋποθέσεις κτήσης και κατατάσσεται επί της ουσίας, σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αναλόγως της μορφής της επένδυσης (Η 2η αποτελεί και  την κατηγορία, στην οποία θα επικεντρωθούμε στο παρόν άρθρο μιας και παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον).

Συγκεκριμένα, αναλόγως της μορφής της επένδυσης, χορηγείται:

 1. «Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα » σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω νομικών πρόσωπων, έχοντας εισέλθει νομίμως στη χώρα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 ως ισχύει σήμερα, έχουν πραγματοποιήσει:

α) Επενδύσεις που έχουν θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία

β) «Στρατηγικές επενδύσεις»

γ) Άυλες επενδύσεις (Ενδεικτικά: προθεσμιακές καταθέσεις, εισφορά κεφαλαίου σε εταιρία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, αγορά  ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αγορά μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο κ.α.) αξίας τουλάχιστον 400.000 € ή

 1. «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος, έχοντας εισέλθει νομίμως στη χώρα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 20 περ. Β του Ν 4251/2014 ως ισχύει σήμερα:

α) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

β) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

γ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος,

δ) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνέπεια γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικας.

Μάλιστα, σχετική Υπουργική Απόφαση, προέβλεψε και  τις  προϋποθέσεις κτήσης της άνω άδειας διαμονής, μέσω αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου στο οποίο ο επενδυτής, επιθυμεί, μετέπειτα, μέσω εργολαβικού συμφωνητικού να ανεγείρει ή να αναπαλαιώσει κατοικία

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (2η κατηγορία), η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας, καθώς αντίστοιχα και το συνολικό συμβατικό τίμημα των μισθώσεων των άνω αναφερόμενων καταλυμάτων ή συμβάσεων μίσθωσης έχει καθοριστεί στο ποσό των 250.000  και το ποσό καταβάλλεται στο σύνολο του, δυνάμει των πολύ πρόσφατων αλλαγών του Νόμου («Επενδύω στην Ελλάδα) είτε α) με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή που τηρείται, σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε β) με μεταφορά πίστωσης, είτε γ) μέσω P.O.S εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή, που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα,  Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού του αγοραστή και καταλαμβάνουν και τις  καταβολές που έχουν λάβει χώρα, με τους άνω τρόπους πληρωμής, από 01.01.2017 μέχρι σήμερα. Με την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και της μεταγραφής της πράξης στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως ή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και υποβάλλει πλήρη φάκελο σε οποιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας επιθυμεί, δυνάμει πρόσφατης Υπουργικής απόφασης που είχε ως απώτερο σκοπό, την αποσυμφόρηση των μεγάλων αστικών κέντρων και την μείωση του χρόνου αναμονής.

Μπορεί επίσης, αν το επιθυμεί, να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του (έτερος των συζύγων, άγαμα τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών, απευθείας ανιόντες των συζύγων), τα οποία καταθέτουν σχετικό φάκελο συνοδευόμενο από σχετικό παράβολο και αποκτούν άδεια, η οποία λήγει ταυτόχρονα με αυτήν του επενδυτή.

Η άδεια διαμονής χορηγείται αρχικά στον αιτούντα, για 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής, κάθε φορά, για άλλα 5 έτη και για όσο χρόνο ο επενδυτής διατηρεί στην κυριότητά του ακίνητο.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Νόμος, όπως ισχύει σήμερα, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στη χώρα μας και ο οποίος έχει αποκτήσει την άνω αναφερόμενη άδεια διαμονής, να θεμελιώσει και  δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας έτσι ένα ακόμα –έστω και μακροπρόθεσμο- ισχυρό κίνητρο.

Το μέλλον του προγράμματος, μόνο ευοίωνο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και αυτό γιατί, τόσο η επικείμενη εφαρμογή της πολυπόθητης, τριετούς αναστολής του Φ.Π.Α που εξήγγειλε σε πρόσφατη ομιλία του ο πρωθυπουργός, όσο και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου, είναι βέβαιο, ότι θα οδηγήσουν σε μια διαρκώς αυξανόμενη προσέλκυση ξένων επενδυτών στη χώρα μας.

Συνεργάτης Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο – Θεσσαλονίκη

By | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η δικηγορική Εταιρεία RHETOR δεσμεύεται στην αριστεία και στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της, στην ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και την καινοτόμο διάχυση γνώσης.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το ιδανικό προφίλ Συνεργάτη Δικηγόρου με ειδίκευση στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο

(Κωδικός:  R19: LA/LCL/TH)

είναι ο επαγγελματίας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στη διαρκή βελτιστοποίηση των νομικών υπηρεσιών της εταιρείας προς τους πελάτες της.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • MS Office

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 10ετής  επαγγελματική εμπειρία στο Εργατικό/Εμπορικό Δίκαιο
Ικανότητες
 • Τάση για επιτεύγματα
 • Υπέρβαση προσδοκιών πελατών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και σημασίας στη λεπτομέρεια

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, μακροχρόνια συνεργασία, ανταγωνιστικό πακέτο  αποδοχών & παροχών, σύστημα μπόνους βάσει απόδοσης και διαρκή εκπαίδευση σε ένα αναπτυσσόμενο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν σας ενδιαφέρει μια συναρπαστική καριέρα παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στο hr@rhetor.gr

μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2019

Η αίτησή σας πρέπει:

 • να συμπεριλαμβάνει Βιογραφικό Σημείωμα,  Συνοδευτική Επιστολή και Επαγγελματική Φωτογραφία
 • να αναφέρει τον σχετικό κωδικό θέσης εργασίας

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη και όλα τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την εταιρική ιστοσελίδα rhetor.gr

Αθήνα, νεά γραφεία, νέα διεύθυνση

By | ΝΕΑ

Στην Αθήνα, μετακομίσαμε στα νέα μας γραφεία.

Σκουφά 10 είναι τα ολοκαίνουρια γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Rhetor μέλος του Rhetor Group.
Η ανάπτυξη της Rhetor Law Firm και η συνεχής αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, μας οδήγησε στην ανάγκη νέων γραφείων ώστε οι συνεργάτες μας να παρέχουν υψηλής ποιότητας δικηγορικές υπηρεσίες σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας .

Μεταφερθήκαμε Σκουφά 10 στον 1ο όροφο στο Κολωνάκι
ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ

Τα τηλέφωνα της εταιρείας είναι: 210 3645036 & 210 3636875.

«we are not just lawyers we are problem solvers»

Δ.Ζάχος Α.Παπαμιμίκος

Εκδήλωση για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2019 στη Rhetor

By | ΝΕΑ

Mε αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2019, ο Δημήτρης Ζάχος και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος μαζί με τους συνεργάτες τους υποδέχτηκαν επιχειρηματίες, πολιτικούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς παράγοντες, στα γραφεία της Rhetor

Η Rhetor δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με περισσότερους απο 30 συνεργάτες σε Αθήνα και Θεσσαλόνικη.

Προσωπικό για Γραμματεία Διοίκησης (Αθήνα)

By | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Δικηγορική Εταιρία Rhetor βασίζουμε τις υπηρεσίες μας στην ειλικρίνεια, την ομαδικότητα, την αξιοπιστία, καθώς και την άμεση και ξεκάθαρη επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους εντολείς μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση στις νομικές υπηρεσίες και η μοναδικότητα στη μέθοδο μας, βασίζεται στην ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας παροχή νομικών υπηρεσιών.

Αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα,

άτομο για την κάλυψη της θέσης Γραμματείας Διοίκησης.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη back office
 • Διοργάνωση συναντήσεων, ενημέρωση και τήρηση ημερολογίου
 • Αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων των υποθέσεων του γραφείου, έντυπη και ηλεκτρονική
 • Καθημερινή συνεργασία και υποστήριξη των Senior Partner και των δικηγόρων της εταιρίας
 • Συνεργασία και επικοινωνία με όλο το προσωπικό της εταιρίας και με εξωτερικούς φορείς για την οργάνωση / διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων
 • Προγραμματισμός ταξιδιών και μετακινήσεων
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Ενημέρωση σχετικά με το πλάνο των συναντήσεων με πελάτες και κατάλληλη προετοιμασία του χώρου
 • Υπεύθυνος/η για τη σωστή λειτουργία και εικόνα του γραφείου σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία  3-5 ετών σε ανάλογη θέση (υποστήριξη στελεχών ή σε μεγάλους οργανισμούς/επιχειρήσεις)
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office applications (Word, Excel) & Outlook, Internet
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και επαγγελματισμό
 • Ευγένεια, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου

Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Δικηγορικό γραφείο ή εταιρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικός μισθός & ασφάλιση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R16) στο email: hr@rhetor.gr

Στείλτε το Βιογραφικό σας εδώ

Δικηγόρος με εμπειρία στο Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο (Αθήνα)

By | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο.

Απαραίτητα προσόντα: 

▪ Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Δημοσίων Συμβάσεων και Διοικητικού Δικαίου

▪ Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας

 

Επιθυμητά προσόντα: 

▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Διοικητικό Δίκαιο

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R15) στο email: hr@rhetor.gr

Στείλτε το Βιογραφικό σας εδώ

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων αναμένεται με την εκπνοή του 2019 – Τι γίνεται με τις παραγραφές των φορολογικών υποθέσεων;

By | ΝΕΑ

Σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Kράτους έχει ξεκαθαρίσει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιές υποθέσεις έχουν παραγραφεί και για ποιές η φορολογική διοίκηση διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και τόκους.

Βάσει της εκτεταμένης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας τα τελευταία τρία χρόνια οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες υποβλήθηκε φορολογική δήλωση παραγράφονται μετά την πάροδο  5ετίας από την εκπνοή του έτους κατά το οποίο ήταν υποχρεωμένος ο φορολογούμενος να υποβάλλει τη σχετική φορολογική δήλωση. Έτσι η φορολογική χρήση 2013 (η δήλωση για τη χρήση έπρεπε να υποβληθεί έως το τέλος του 2014) παραγράφεται στο τέλος του 2019.

Σαφώς και για μεγάλο όγκο φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται την 31-12-2019 αναμένεται να εκδοθούν πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων ενώ παράλληλα ανοιχτή παραμένει η χρήση 2010 για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμη δήλωση εντός του 2016, η χρήση 2008 και μετά για τις οποίες προέκυψαν νέα συμπληρωματικά στοιχεία που παραπέμπουν σε διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς και οι χρήσεις 2003 και επόμενες εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ, με νέα απόφασή της περί καθορισμού του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2019 κατά προτεραιότητα, από τις ελεγκτικές υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., τροποποίησε αυτή του Δεκεμβρίου του 2018 δίνοντας προτεραιότητα προς έλεγχο στις υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις  έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, σε επιστροφές φόρων, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., αλλά και αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων ή διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και άλλες.

Το γενικό πλαίσιο που τάσσεται είναι πως οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται  βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. ενώ οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων.

Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν να είναι κανείς συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με τον εξορθολογισμό του φορολογικού μηχανισμού της χώρας μας. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης οικονομίας που στοχεύει στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας δικαίου στους πολίτες της αλλά και στους επενδυτές, αλλοδαπούς και μη.

Έτερο όμως και εξίσου βασικό πυλώνα αποτελεί η ύπαρξη ενός ορθολογικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος, υπό την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού φορολογικού μηχανισμού. Είναι σαφές πως με το τέλος του απαράγραπτου των φορολογικών παραβάσεων  από το ΣτΕ, δίνεται πλέον η δυνατότητα στον φορολογικό μηχανισμό να ασχοληθεί με τον έλεγχο πρόσφατων υποθέσεων φοροδιαφυγής και να σταματήσει το κυνήγι μαγισσών-υποθέσεων για περιστατικά που έλαβαν χώρα προ δεκαετιών. Αυτή η αλλαγή πορείας, πέραν από το νομικό υπόβαθρο, είναι κοινωνική και πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως, οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία είναι σπάνιες, η ίδια δε η νομοθεσία είναι συστηματοποιημένη, περιορισμένη και απλοποιημένη, χωρίς πολλούς αστερίσκους και παράθυρα. Αυτή πρέπει να είναι και η πυξίδα της ελληνικής οικονομίας.

Δικηγόρος με εμπειρία στο Εμπορικό & Αστικό Δίκαιο (Αθήνα)

By | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία στο Εμπορικό και στο Αστικό Δίκαιο.

Τι χρειαζόμαστε

 • 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε χειρισμό υποθέσεων Αστικού και Εμπορικού Δικαίου
 • Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα λειτουργίας σε ομάδα
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόγραμμα bonus
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

 

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R14) στο email: hr@rhetor.gr

Στείλτε το Βιογραφικό σας εδώ

Customer Service Excellence Training

By | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΑ

Το Σαββατοκύριακο 22-23/06 είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Ρούση, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ειδικά σχεδιασμένο για τους ανθρώπους της Rhetor Law Firm. Με τη βοήθεια εισηγήσεων, ομαδικών εργασιών και παιχνιδιών, η ομάδα της Rhetor είχε την ευκαιρία να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις της σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικότητας και συνεργασίας. Και συνεχίζουμε…!

Ριζικές αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

By | ΝΕΑ

Μετά από 70 έτη περίπου εκσυγχρονίζονται ο  Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή και από την 1η Ιουλίου του 2019 διαμορφώνεται ένα νέο ποινικό πλαίσιο σε όλα σχεδόν τα στάδια απονομής της Δικαιοσύνης.

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται με το  νέο Ποινικό Κώδικα και ήδη έχουν κυρωθεί μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Τα εγκλήματα που τελούνται στο Διαδίκτυο, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, οι νεοφανείς μορφές εγκλημάτων ασύμμετρης βίας, επέβαλαν τη νομοθετική αλλαγή. Στόχος ο εξευρωπαϊσμός των ποινών και για τα εγκλήματα της διαφθοράς, η πρόβλεψη νέων θεσμών, όπως η κοινωφελής εργασία, η έκτιση της ποινής κατ’ οίκον αλλά και με ηλεκτρονική επιτήρηση, η υφ΄όρον  αναστολή των ποινών και η επιμέτρηση αυτών.

 

Ενδεικτικά κάποιες από τις βασικές αλλαγές:

– Η κατάργηση του Νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1609/50) και η ενσωμάτωσή του στο νέο Ποινικό Κώδικα.

-Η  διάταξη αυστηρής τιμώρησης του ρατσιστικού εγκλήματος (82Α ΠΚ).

-Ως προς τα οικονομικά εγκλήματα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει νέο πλαίσιο ποινής  και σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στα αδικήματα που σχετίζονται με τη δωροδοκία (235 επ. ΠΚ).

– Καταργούνται τα πταίσματα.

– Διαχωρίζονται τα πλημμελήματα σε: α) ελαφρά πλημμελήματα με ποινή έως τρία χρόνια φυλάκισης, για τα οποία οι ποινές θα αναστέλλονται δια παντός εκτός αν υπάρχουν περιπτώσεις υποτροπής. Η αναστολή παρέχεται υπό όρους (όπως αποζημίωση του παθόντος, απαγόρευση εξόδους από τη χώρα και άλλα), β) βαριά πλημμελήματα που τιμωρούνται από τρία ως πέντε χρόνια, για τα οποία οι καταδικασθέντες υποχρεούνται να εκτίσουν έστω μέρος της ποινής τους.

– Αλλάζουν οι ποινές στα κακουργήματα και  το ανώτατο όριο ποινής μειώνεται από 20 σε 15 έτη.

– Θεσπίζεται  η προσφορά κοινωφελούς εργασίας ως  κύρια ποινή.

– Προβλέπεται  ένα νέο αδίκημα αυτό της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις.

Μειώνεται το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθειρξης.

– Καταργείται η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

 • Εγκλήματα όπως η κλοπή και η φθορά προβλέφθηκε ότι θα διώκονται κατ’ αρχήν αυτεπαγγέλτως, ώστε να εξυπηρετηθούν πρακτικές ανάγκες (σύλληψη επ’ αυτοφώρω κ.λπ.), με τη δυνατότητα όμως της εκ των υστέρων παύσεως της ποινικής δίωξης αν υποβάλει σχετική δήλωση ο ίδιος ο παθών.
 • Προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηματικής απιστίας και στον ιδιωτικό τομέα προς αποφυγήν τυχόν καταχρήσεων, κυρίως εκ μέρους οργάνων της διοίκησης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Ορίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο ποινής για τους διευθύνοντες εγκληματικές οργανώσεις (κάθειρξη έως 15 έτη)
 • Αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο για τα αδικήματα του βιασμού με πρόβλεψη για κλιμάκωση των ποινών ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος καθώς εντάχθηκαν πλην του εξαναγκασμού με σωματική βία ή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και άλλες μορφές στο αδίκημα του βιασμού.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:

– Ενδυναμώνεται ο ρόλος του εισαγγελέα

– Ενισχύεται η θέση του συνηγόρου υπεράσπισης

– Εισάγονται οι νέοι θεσμοί της ποινικής διαπραγμάτευσης, της ποινικής διαταγής και της ποινικής συνδιαλλαγής

– Συστηματοποιούνται τα μέτρα που αφορούν ανήλικους παραβάτες εξασφαλίζοντάς τους ειδική μεταχείριση

– Παρέχεται η ευχέρεια επιλογής, από τους δικαστές και τους πολίτες, σύγχρονων μοντέλων απονομής δικαιοσύνης.

Δημοσίευμα στο Glow.gr

By | ΝΕΑ

Η δικηγορική εταιρία Rhetor αποτελεί το απόλυτο περιβάλλον ανάπτυξης των συνεργατών της

«Για να παρέχεις άριστες υπηρεσίες στους πελάτες σου προϋπόθεση είναι να εμπνέεις και να δημιουργείς τις καλύτερες συνθήκες για τους συνεργάτες σου».

Υιοθετώντας πρότυπα εταιριών του εξωτερικού, έχει διαμορφώσει ένα επαγγελματικό περιβάλλον που στοχεύει στην εξέλιξη, την καλλιέργεια, αλλά και την επαγγελματική και προσωπική πρόοδο των ανθρώπων της. Επενδύει στην εκπαίδευση και διεύρυνση των γνώσεων των συνεργατών της, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συνέδρια, στη μεταπτυχιακή κι επαγγελματική εκπαίδευσή τους, με στόχο τη συνεχή εξέλιξή τους.

Η Rhetor Law Firm φροντίζει συνεχώς να δίνει κίνητρα στους συνεργάτες της. Κάθε μήνα, εκλέγεται ο «Συνεργάτης του Μήνα» με δώρο επιβράβευσης ένα ταξίδι αναψυχής. Στο τέλος του χρόνου, μοιράζονται bonus στους συνεργάτες.

Συνεργαζόμενη με επαγγελματίες που αναζητούν την απόλυτη ικανοποίηση από τον εργασιακό τους χώρο, η Rhetor Law Firm αναδεικνύει δικηγόρους με υψηλές φιλοδοξίες, που κατακτούν τους στόχους τους και επιζητούν το άριστο από μια επαγγελματική συνεργασία.

Α place you want to work

Η φιλοσοφία της Rhetor Law Firm αποτυπώνεται και στον χώρο της. Tο ανακαινισμένο, νεοκλασικό οικοδόμημα 800 τ.μ. στην καρδιά της Θεσσαλονίκης -ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τις κλασικές γραμμές- αποτελεί ένα καλαίσθητο περιβάλλον, που αγκαλιάζει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους πελάτες με την αύρα του.

Τα γραφεία, οι αίθουσες συνεδριάσεων, η πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, η κουζίνα για το καθιερωμένο lunch break των συνεργατών, τοping pong court για αποσυμπίεση και χαλάρωση, αλλά και ο εξωτερικός χώρος της ταράτσας στον 4ο όροφο με την ονειρεμένη θέα τον Θερμαϊκό κόλπο, συνθέτουν ένα φιλόξενο επαγγελματικό χώρο, που αποτελεί την ουσιαστική βάση για τις υπηρεσίες και το mindset της ομάδας.

Τι αλλάζει στον Ποινικό Κώδικα, πως θα επιταχυνθεί το έργο της δικαιοσύνης , τι ισχύει με τα σήματα;

By | ΝΕΑ

Τις πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει η νέα νομοθεσία στο Ποινικό Δίκαιο της χώρας παραθέτει ο ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας Rhetor Law Firm Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο οποίος παράλληλα βάζει θετικό πρόσημο στην επερχόμενη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα.

Σε συνέντευξή του στη Voria.gr ο κ. Παπαμιμίκος υπογραμμίζει επίσης ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης αποτελούν έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων και παρουσιάζει την πρότασή του για να μπορέσει να επιταχυνθεί το έργο των δικαστικών λειτουργών.

Τέλος, κάνει ειδική αναφορά στο θέμα των μακεδονικών σημάτων, εξηγώντας με ακρίβεια τις ισχύει και καλώντας τους Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν αμέσως στις κατοχυρώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια είναι η άποψη σας για την ευρεία μεταρρύθμιση που επέρχεται στο Ποινικό Δίκαιο της χώρας μας;

Αν πρέπει σε πρώτο χρόνο να τοποθετηθώ εφ’ όλης της ύλης, η άποψη μου είναι ότι η μεταρρύθμιση έχει θετικό πρόσημο. Η επιτροπή η οποία ξεκίνησε το έργο της υπό τον αείμνηστο Ιωάννη Μανωλεδάκη, απαρτιζόμενη από καταξιωμένα μέλη του νομικού κόσμου, κατέβαλε σημαντική και χρονοβόρα προσπάθεια προκειμένου το ποινικό μας δίκαιο να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους προβληματισμούς της εποχής μας.

Σαφώς υπάρχουν διατάξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και μεγάλη συζήτηση, ενώ το κακό όταν συζητάμε για σχέδια, είναι ότι κρίνουμε κάτι του οποίου την τελική μορφή δεν θα ξέρουμε μέχρι να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ποιες αλλαγές κρίνετε ως πιο σημαντικές;

Πολύ συνοπτικά, εκτιμώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: α) η κατάργηση του νόμου 1608/1950 για τους καταχραστές του δημόσιου χρήματος, καθώς η τιμωρία ενός περιουσιακού εγκλήματος με την ίδια ποινή που τιμωρείται η ανθρωποκτονία με πρόθεση είναι εμφανώς δυσανάλογη β) Η κατάργηση των πταισμάτων και η τιμώρηση των συγκεκριμένων παραβάσεων μόνο σε διοικητικό επίπεδο, καθώς η πράξη έδειξε ότι η ποινικοποίηση των συγκεκριμένων συμπεριφορών δε λειτούργησε αποτρεπτικά γ) η κατάργηση του θεσμού της μετατροπής της ποινής σε χρήμα, ο οποίος ευνοεί τους οικονομικά ευκατάστατους και η ανάδειξη του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας σε βασικό τρόπο εναλλακτικής έκτισης της ποινής , η οποία με τη δημιουργία σωστών υποδομών θα έχει και μεγαλύτερη ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο δ) η κατάργηση των μονομελών εφετείων, καθώς μπορεί να βοήθησαν στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, πλην όμως αυτή μπορεί να επιτευχθεί αφενός με ένα καλύτερο «φιλτράρισμα» των υποθέσεων κατά το στάδιο της προδικασίας, αφετέρου η παροχή δυνατότητας σε έναν μόνο άνθρωπο, ακόμα και με τα εχέγγυα του δικαστικού λειτουργού, να κρίνει για την ελευθερία ενός άλλου ανθρώπου, ενέχει μεγάλο περιθώριο σφάλματος το οποίο και αν ακόμα στη συνέχεια ενδεχομένως θεραπευτεί σε δεύτερο βαθμό, θα τον έχει στιγματίσει για όλη του τη ζωή.

Η δικηγορική εταιρεία σας υποστηρίζει κυρίως επιχειρηματίες και εμπόρους. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων;

Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αν ήταν λίγο πιο «φιλική» προς τον οποιονδήποτε τρίτο που επιθυμεί να επενδύσει τα χρήματα του στην ελληνική αγορά. Μεγάλο εμπόδιο για την προσέλκυση και την υλοποίηση νέων επενδύσεων αποτελεί η αργή απονομή της δικαιοσύνης, ακόμα και σήμερα. Ο κάθε ένας μπορεί να καταθέσει μια προσφυγή, η οποία μπορεί να παγώσει μια επένδυση για μια δεκαετία σχεδόν. Ο κάθε ένας επίσης μπορεί να υποβάλλει ανώνυμα μια καταγγελία, η οποία βάσει του νόμου πρέπει απευθείας να αρχειοθετείται. Στην πράξη όμως αυτό δεν υλοποιείται κατά κανόνα και μπορεί επίσης να σηκώσει εμπόδια για μια επένδυση μέχρι ο ποινικός μηχανισμός να αποφανθεί.

Εκτιμάτε δηλαδή ότι η εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εμποδίζει την γρήγορη απονομή της;

Δεν υπονοώ επουδενί ότι ο κάθε ένας από εμάς δεν πρέπει να δικαιούται πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο είναι διαμετρικά αντίθετο στα πιστεύω μου. Πρέπει όμως το φιλτράρισμα αυτών των προσφυγών/καταγγελιών να γίνεται και γρήγορα και δίκαια. Ούτε θεωρώ ότι ευθύνονται οι δικαστικοί λειτουργοί για την καθυστέρηση στην απονομή του έργου τους, οι οποίοι χρεώνονται «μέχρι το λαιμό» δικογραφίες και πιέζονται πλέον να αποδίδουν νούμερα. Αυτή δεν είναι ουσιαστική δικαιοσύνη. Ο δικαστής πρέπει να μπορεί να αφοσιωθεί στο πνευματικό του έργο απερίσπαστος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από μεγαλύτερο αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, να του δοθούν περισσότερα και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να περιοριστεί η δικαστηριακή γραφειοκρατία, να δαπανηθούν σαφώς περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δικαιοσύνη, η οποία σαφώς υποχρηματοδοτείται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να προωθηθούν ακόμα περισσότερο εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση.

Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, εκτιμάτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τους Έλληνες επιχειρηματίες που παράγουν προϊόντα με τη χρήση των λέξεων Μακεδονία, Μακεδονικός κλπ.;

Η συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει θίξει την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ισχύει στο δίκαιο των σημάτων. Οι επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας δε δύνανται να εμποδίσουν τη χρήση σήματος στην ελληνική επικράτεια εφ’όσον: α) Δεν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά, β) Ακόμα κι εάν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μεταγενέστερα από τον Έλληνα δικαιούχο του ελληνικού/κοινοτικού σήματος. Από τη στιγμή όμως που η γειτονική χώρα ενδεχομένως ενταχθεί στην Ε.Ε. ο εκεί επιχειρηματίας –όπως ακριβώς δύναται και ο Έλληνας- θα δύναται να κατοχυρώσει το σήμα του σε ολόκληρη την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και ως εκ τούτου το σήμα του θα χαίρει προστασίας και στην Ελλάδα, ακόμα κι εάν κυκλοφορεί το προϊόν μόνο στο εσωτερικό της χώρας του. Ως εκ τούτου θα δύναται να απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε παρεμφερούς σήματος –και άρα και την κυκλοφορία του προϊόντος στο οποίο αυτό αντιστοιχεί- στην Ελλάδα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν άμεσα στις κατοχυρώσεις των σημάτων τους, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν χρονικά το δικαίωμά τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και να μην μπορέσει έτσι ποτέ κανείς να τους απαγορεύσει τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

andreas papamimikos

«Μακεδονικά» σήματα: Η επόμενη μέρα

By | ΝΕΑ

Με τη συμφωνία των Πρεσπών να αποτελεί πλέον μία τετελεσμένη πραγματικότητα, και με τη διεθνή επιτροπή ειδικών της παρ. 8 του άρθρο 3 του Μέρους 1 της συμφωνίας , η οποία θα κληθεί να ρυθμίσει τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των δύο χωρών να μην έχει καν συσταθεί ακόμα, δημιουργούνται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα στους επιχειρηματίες των οποίων τα σήματα εμπεριέχουν τη λέξη «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής.

 1. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών έχει αλλάξει η διαδικασία κατοχύρωσης των σημάτων που εμπεριέχουν τις λέξεις «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής;

Μέχρι στιγμής και μέχρι να ρυθμιστούν τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη διεθνή ομάδα ειδικών δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη διαδικασία κατοχύρωσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα μπορεί να κατοχυρώσει στην Ελλάδα και την Ε.Ε. σήμα που να εμπεριέχει  τις λέξεις «Μακεδονία», «μακεδονικός/η/ο» ή παράγωγα αυτών.

 1. Είναι υποχρεωτική η ειδική σήμανση χώρας προέλευσης;

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση τη δεδομένη στιγμή.

 1. Είναι αληθές ότι οι ειδικές υπηρεσίες οι επιφορτισμένες με την παραλαβή των αιτήσεων κατοχύρωσης σημάτων (Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης –EUIPO) καθυστερούν την κατοχύρωση των σημάτων με τις λέξεις «Μακεδονία», «μακεδονικός/η/ο»  ή παράγωγα αυτών, όπως φημολογείται ότι ισχύει στη γειτονική χώρα;

Η συγκεκριμένη φήμη δεν είναι αληθής. Οι διαδικασίες στην Ελλάδα και την Ε.Ε. δεν έχουν τροποποιηθεί, ενώ τα χρονοδιαγράμματα κατοχύρωσης ακολουθούνται όπως για όλες τις αιτήσεις.  Σε κάθε περίπτωση η όποια καθυστέρηση δημιουργεί θεωρητικά καθυστέρηση μόνο στο δικαίωμα χρήσης του σήματος και όχι στο χρόνο έναρξης της προστασίας, καθώς μόλις ολοκληρωθεί -έστω και καθυστερημένα- η κατοχύρωση, ο χρόνος προστασίας θα ξεκινήσει αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας δεν αίρεται επουδενί.

 1. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος επιθυμεί  να κατοχυρώσει το σήμα του, το οποίο εμπεριέχει τη λέξη «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτής;

Οποιοσδήποτε θεμελιώνει δικαίωμα θα πρέπει να καταθέσει άμεσα αίτηση για κατοχύρωση του σήματός του, καθώς οι κατοχυρώσεις βασίζονται στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων. Σε επίπεδο εύρους προστασίας, προτιμότερη είναι η κοινοτική κατοχύρωση, καθώς με μία αίτηση δύναται να κατοχυρωθεί το σήμα σε ολόκληρη την Ε.Ε., σε αντιδιαστολή με την εθνική κατοχύρωση που παρέχει προστασία μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Επίσης, σε επίπεδο κόστους είναι αναλογικά συμφέρουσα η κοινοτική κατοχύρωση. Το κόστος κατοχύρωσης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των κλάσεων (κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών) στις οποίες αντιστοιχεί έκαστο σήμα.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους στη γειτονική χώρα –και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν είναι μέλος της Ε.Ε. – θα πρέπει να προχωρήσουν σε κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης και εκεί μέσω του Διεθνούς Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

 1. Κινδυνεύουν τα ελληνικά σήματα από αγωγές εκ μέρους επιχειρηματιών της γειτονικής χώρας  με το επιχείρημα ότι στην πρώτη περίπτωση τα σήματα αφορούν σε περιφέρεια κράτους ενώ στη δεύτερη σε κράτος;

Οι επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας δε δύνανται να εμποδίσουν τη χρήση σήματος στην ελληνική επικρατεία εφ’όσον: α) Δεν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά, β) Ακόμα κι εάν κυκλοφορούν το δικό τους παρεμφερές προϊόν στην ελληνική αγορά έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μεταγενέστερα από τον Έλληνα δικαιούχο του ελληνικού/κοινοτικού σήματος (αρχή χρονικής προτεραιότητας).

Τους ανωτέρω διεθνείς κανόνες προστασίας των σημάτων η διεθνής επιτροπή ειδικών που θα συσταθεί εντός του 2019 οφείλει να προτάξει και να διαφυλάξει με τρόπο που να μην εισάγονται δυσμενείς εξαιρέσεις κατά παράβαση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τον Έλληνα επιχειρηματία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Από τη στιγμή που θα ενταχθεί στην Ε.Ε. σημαίνει ότι ο εκεί επιχειρηματίας –όπως ακριβώς δύναται και ο Έλληνας- θα δύναται να κατοχυρώσει το σήμα του σε ολόκληρη την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και ως εκ τούτου το σήμα του θα χαίρει προστασίας και στην Ελλάδα, ακόμα κι εάν κυκλοφορεί το προϊόν μόνο στο εσωτερικό της χώρας του. Ως εκ τούτου θα δύναται να απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε παρεμφερούς σήματος –και άρα και την κυκλοφορία του προϊόντος στο οποίο αυτό αντιστοιχεί- στην Ελλάδα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν άμεσα στις κατοχυρώσεις των σημάτων τους, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν χρονικά το δικαίωμά τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και να μην μπορέσει έτσι ποτέ κανείς να τους απαγορεύσει τη χρήση του σήματός τους και την κυκλοφορία των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Τι ισχύει για τις Ευρωπαϊκές Διαταγές Πληρωμής;

By | ΝΕΑ

Επί συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η δικηγορική εταιρία Rhetor, με την  υπ΄αριθμ. 309/21-2-2019 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης εφάρμοσε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε διασυνοριακή διαφορά αποδεχόμενο τους πραγματικούς και  νομικούς ισχυρισμούς του αιτούντος δανειστή, του οποίου η χρηματική αξίωση θα ικανοποιηθεί άμεσα.

Την 1.1.2007 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η ενεργοποίηση του εν λόγω ευρωπαϊκού μηχανισμού αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική είσπραξη μη αμφισβητούμενων αξιώσεων, δεδομένου ότι οι καθυστερημένες πληρωμές αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες πτώχευσης που απειλεί ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τόσο το περιεχόμενο όσο και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαταγής πληρωμής που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι ισχύουσες εθνικές διαδικασίες είναι ανεφάρμοστες στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι η ευδοκίμηση των εθνικών διαδικασιών διαταγής πληρωμής είναι ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών. Τα εν λόγω εμπόδια απαιτούν την παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη που να κατοχυρώνει την ύπαρξη ισότιμων όρων για τους δανειστές και τους οφειλέτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της θέσπισης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η απλούστευση, επιτάχυνση και μείωση των εξόδων της εκδίκασης διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις καθώς και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται άμεσα η αξίωση του δανειστή, όταν μάλιστα αυτή απορρέει από μία εκκαθαρισμένη απαίτηση και αντανακλαστικά αποκαθίσταται η ομαλότητα του συναλλακτικού βίου.

Η δικηγορική εταιρία Rhetor με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, ελέγχοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού, μπορεί να συνδράμει στην διαδικασία ικανοποίησης των οικονομικών σας αξιώσεων και εντός της Ε.Ε.

Βιβή Πιτσαρή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη μας

Σημαντική απόφαση για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

By | ΝΕΑ

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει η πρόσφατη υπ’ αρ. 8468/2018 απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά. Επί της συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση (άρθρο 232Α ΠΚ), λόγω  παραβίασης των όρων υπό τους οποίους είχε χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν επιβληθεί από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού τμήματος διοικητικές κυρώσεις περί σφράγισής της. Η εταιρία δια του συνηγόρου της  αιτήθηκε αρχικά την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτές τις αιτήσεις της και ανέστειλε την εκτέλεσή τους υπό όρους. Το Δικαστήριο στο διατακτικό του δεν υποχρέωσε τους κατηγορουμένους σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Για την στοιχειοθέτηση αντικειμενικά ωστόσο, του αδικήματος του άρθρου 232Α ΠΚ απαιτείται μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη απόφασης, με την οποία ο δράστης υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή ανοχή πράξης ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του.

 

Όπως ορθά έκρινε το Δικαστήριο, εν προκειμένω, απλώς διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων σφράγισης της εν λόγω επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις υγειονομικές διατάξεις. Η διαταγή με το ως άνω  περιεχόμενο δεν συνιστά υποχρέωση συμμόρφωσης σε πράξη, υπό την έννοια του άρθρου 232Α ΠΚ και επομένως με την παραβίαση του ανωτέρω όρου δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε διάταξη δικαστικής απόφασης.

Με το παραπάνω σκεπτικό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε τους κατηγορουμένους αθώους. Συμπερασματικά, μόνον θετικά μπορεί να δει κανείς την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία οριοθετεί ερμηνευτικά την έννοια των δικαστικών αποφάσεων, διατάξεων ή προσωρι­νών διαταγών που υπάγονται στο άρθρο 232Α ΠΚ.

 

Η εν λόγω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά του τεύχους Ιανουαρίου 2019, σελ. 61. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.sakkoulas.com/pinika-chronika/trplimthes-84682018/

man hand robot

H τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας και τα νομικά ζητήματα που θα προκύψουν στο μέλλον

By | ΝΕΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μέρος της ζωής μας περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούμε: από τον αλγόριθμο που μας επιτρέπει να κάνουμε πληρωμές ηλεκτρονικά, τους αλγόριθμους που μας απαντάνε όταν θέτουμε ερωτήματα σε ιστότοπους μεγάλων εταιρειών σαν να είναι άνθρωποι έως την «έξυπνη σκούπα», τις εφαρμογές αναγνώρισης εικόνων, τα «έξυπνα» αυτοκίνητα και πολλές ακόμα εφαρμογές στη ζωή μας. Η βάση στην οποία εδράζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα δεδομένα. Η επεξεργασία και διαχείριση τους είναι η επανάσταση των καιρών μας, ενδεχομένως με πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρωπότητα ακόμα και από την βιομηχανική επανάσταση.

Η εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ βοηθά κι αναμένεται να βοηθήσει απείρως περισσότερο την ανθρωπότητα στη βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αναπτύσσεται ήδη με ραγδαίους ρυθμούς κυρίως στους τομείς της υγείας (δια της αυτόματης επεξεργασίας μεγάλου συνόλου δεδομένων και της σχεδόν αυτοματοποίησης τόσο της διάγνωσης, όσο της πρόβλεψης και πρόληψης, της πιο ακριβούς και ταχείας χειρουργικής παρέμβασης, της ανακάλυψης κι ερμηνείας των αιτιών ιατρικών περιπτώσεων), της προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών καταστροφών (παρατήρηση, κατάταξη, και διαχείριση των συστημάτων του πλανήτη, εξοικονόμηση ενέργειας, προβλέψεις επί της συμπεριφοράς και των αναγκών των ειδών του πλανήτη, προβλέψεις καταστροφών, ανάπτυξη μέσων προστασίας κλπ), της ανάπτυξης και διαχείρισης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, των μετακινήσεων (το «έξυπνο» αυτοκίνητο είναι ήδη «καθ’οδόν» δημιουργώντας τεράστιες συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση ηθικών ζητημάτων), της επιχειρηματικότητας (δια της ανάπτυξης μεθόδων ανάλυσης και πρόβλεψης, δια της αυτοματοποίησης διαδικασιών κλπ), των συστημάτων γεωεντοπισμού, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural language processing), της δημιουργίας φυσικής γλώσσας (Natural Language generation) και της επικοινωνίας.

Τεράστια νομικά ζητήματα εγείρονται από τις ανωτέρω πτυχές και από πολλές ακόμα που άπτονται του συγκεκριμένου πεδίου της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρουσιάζοντας έτσι την ανάγκη να εξετασθούν νομικά ζητήματα, όπως:

 1. Ποιος είναι ο ορισμός του ανθρώπου; Ο νομικός ορισμός της έννοιας του ανθρώπου, του ανθρωποειδούς, της μηχανής και συναφών δημιουργημάτων της τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτηθεί σε ζητήματα όπως: ο προσδιορισμός της υπαιτιότητας, η κτήση πλήρων ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή την μη κτήση αυτών, καθώς, η ρύθμιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Από φιλοσοφικής άποψης τίθενται ερωτήματα όπως τι είναι αυτό που θα ξεχωρίζει τον άνθρωπο από μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης αφού και οι δυο θα χουν την δυνατότητα λογικής σκέψης, δημιουργίας, διαλόγου και σύνθεσης; Μήπως η ανθρωπότητα δημιουργεί ένα καινούργιο πλαίσιο «δουλείας»?
 2. Δικαιώματα: τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης με αυτόνομη προσωπικότητα θα δύνανται να έχουν δικαιώματα; Τα δικαιώματά τους θα έχουν διαβάθμιση ανάλογα με τον βαθμό της νοημοσύνης και της αυτονομίας της κάθε μηχανής; Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του ανθρώπου έναντι αυτών; Τα δικαιώματα θα δημιουργηθούν σε βάση ισότητας με τον άνθρωπο ή θα υιοθετηθεί νομοθετικά η λογική των δικαιωμάτων που έχουν τα ζώα συντροφιάς ή τα οικόσιτα ζώα, ενώ τις αντίστοιχες υποχρεώσεις έναντι του νόμου θα έχει ο άνθρωπος – ιδιοκτήτης; Ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ιδιοκτησία ενός ανθρώπου ή θα πρέπει να έχει δικαίωμα και το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης να αρνηθεί ή να επιλέξει ιδιοκτήτη; Ποιο άλλο νομοθετικό μοντέλο θα μπορούσε να ρυθμίσει τα ανωτέρω ζητήματα;
 3. Προσωπικά δεδομένα: τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων συλλέγονται ασταμάτητα και από πηγές που ενδεχομένως ο άνθρωπος δε συνειδητοποιεί. Το υπάρχον πλαίσιο προστασίας επαρκεί για να ρυθμίσει την προστασία και την ορθή τους χρήση; Επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε στο μέλλον για προσωπικά δεδομένα των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και υπό ποιες προϋποθέσεις; Σε συνομιλίες ανθρώπων –  μηχανών ποιο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητας θα εφαρμοστεί;
 4. Υπαιτιότητα: βασισμένο στο ηθικό τεστ γνωστό ως «trolley problem», το ζήτημα του «έξυπνου», πλήρως αυτοματοποιημένου αυτοκινήτου, το οποίο επιλέγει να παρασύρει και να σκοτώσει τον πεζό που «πετάγεται» μπροστά του αντί να φρενάρει απότομα ή να στρέψει το αυτοκίνητο δεξιά ή αριστερά όπου υφίσταται εμπόδιο, προκειμένου να αποφύγει τον τραυματισμό των επιβατών του αποτελεί την εξελιγμένη εκδοχή του. Ποιός ευθύνεται για το έγκλημα; Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου; Ο προγραμματιστής του αυτοκινήτου; Ο κάτοχος του αυτοκινήτου; Το ίδιο το αυτοκίνητο, το οποίο ενδεχομένως επεξεργάστηκε όλα τα δεδομένα που μπόρεσε να συλλέξει από το περιβάλλον του κι έλαβε αυτοβούλως την απόφαση να χτυπήσει τον πεζό; Και ποιοι κανόνες δικαίου θα εφαρμοστούν; Υπό ποία δωσιδικία;
 5. Πνευματική Ιδιοκτησία: η εξέλιξη στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προκλήσεις και στον τομέα των προϊόντων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και υπό ποίες συνθήκες να αποτελέσει τον μόνο δικαιούχο ή και συνδικαιούχο σε ευρεσιτεχνία ή σε βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα; Θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων ενός πίνακα, ενός βιβλίου, μίας μουσικής σύνθεσης ή ακόμα και μίας επιστημονικής ανάλυσης;
 6. Δεδομένα, ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας: τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, τι εγγυήσεις όμως υπάρχουν ότι αυτά τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς ή χαίρουν διαχείρισης βάσει των εθνικών (και κοινοτικών) κανόνων δικαίου ή ακόμα και των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων της ηθικής; Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα social chatbots (ιδ. και υπό Βi), των οποίων η λειτουργία βασίζεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων των ατόμων με τα οποία συνομιλούν και των οποίων κάνουν χρήση τόσο σε επόμενη συνομιλία με το ίδιο άτομο όσο και σε συνομιλίες με άλλα άτομα. Δεδομένου ότι είναι πρακτικώς αδύνατο να είναι κανείς αόρατος online, πόσο εφικτή είναι η επαρκής προστασία της ιδιωτικότητας και σε ποιο νομικό πλαίσιο;
 7. Ζητήματα ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή: σε αυτό το πολύ ευρύ πεδίο της ζωής μας τίθενται ερωτήματα όπως: ποιο πλαίσιο ρυθμίζει την περίπτωση όπου ένα ρομπότ δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται; Θα μπορούσε να είναι υπαίτιο παραπλανητικής συμπεριφοράς ή μέρος συμπαιγνίας έναντι ανταγωνιστικής εταιρείας; Θα πρέπει να ορισθεί ο βαθμός πρωτοβουλίας που θα δύναται να παίρνει ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όταν διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων; Πού θα πρέπει να σταματάει η παρεμβατικότητα του νομοθέτη προς όφελος της επιστήμης;
 8. Ζητήματα Δωσιδικίας: η χρήση των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης δε γνωρίζει σύνορα. Προκύπτει, ως εκ τούτου, το ζήτημα ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος προσώπου, σε περίπτωση αδικοπραξίας ή σε περίπτωση τέλεσης εγκλήματος κατά το ποινικό δίκαιο.
 9. Ηθικά Ζητήματα: κυρίαρχο ζήτημα σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το ηθικό μέρος του πράγματος. Ερωτήματα όπως είναι «εφικτό, αλλά είναι ηθικό;» ή «στην περίπτωση lose-lose κατάστασης (ιδ. «έξυπνο αυτοκίνητο») ποια είναι η πιο ηθική επιλογή;» ή ακόμα και «η τεχνητή νοημοσύνη θα ελαχιστοποιήσει τις θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους, πώς θα το διαχειριστούν οι κυβερνήσεις;» απασχολούν ήδη τους πολίτες και τους νομοθέτες. Υποθετικά σενάρια δημιουργούνται, χωρίς ακόμα να έχουμε απαντήσεις για την πιο ηθικά ορθή επιλογή που θα πρέπει να «υποχρεωθεί» να λάβει ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση για τα ανωτέρω ζητήματα αναμένεται μακρά, ενώ οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ασταμάτητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μία νέα εποχή έχει ήδη ξεκινήσει για την ανθρωπότητα και εξαρτάται από εμάς τους ίδιους πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή μας.

Ηλιάνα Κωστή

Δικηγόρος, LLM ειδικευμένη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

brexit

Ποιες θα είναι οι συνέπειες του Βrexit στα κοινοτικά σήματα;

By | ΝΕΑ

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι τα ήδη κατοχυρωμένα κοινοτικά σήματα θα παύσουν να προστατεύονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ημερομηνία εξόδου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ομοίως, κάθε νέα αίτηση για κατοχύρωση κοινοτικού σήματος από την ημερομηνία της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά δε θα συμπεριλαμβάνει πλέον τη Μ. Βρετανία στις χώρες όπου το σήμα θα προστατεύεται. Οι δικαιούχοι ήδη κατοχυρωμένου κοινοτικού σήματος αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν το σήμα τους στη Μ. Βρετανία θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν μεμονωμένα τη διαδικασία κατοχύρωσης του σήματός τους μέσω του Διεθνούς Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Το κόστος της κατοχύρωσης εξαρτάται από το είδος του σήματος και από τον αριθμό των κλάσεων στις οποίες αυτό αντιστοιχεί.

Προς αποφυγή κενού στην προστασία που χαίρουν στη Μεγάλη Βρετανία τα ήδη κατοχυρωμένα κοινοτικά σήματα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέες αιτήσεις πριν την  έξοδο της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η Rhetor Law Firm εξειδικεύεται σε θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και οργανισμών (κατοχύρωση σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών και υποδειγμάτων χρησιμότητας καθώς και κατοχύρωση πνευματικών ιδιοκτησιών -συγγραφικά, λογισμικά κ.α.

Ηλιάνα Κωστή

Δικηγόρος, LLM

GDPR Rhetor

Eδαφικό πεδίο εφαρμογής του GDPR

By | ΝΕΑ

Στις 23.11.2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές του (3/2018) σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του GDPR, οι οποίες διευκρινίζουν ζητήματα σχετικά με επεξεργασίες δεδομένων από υπεύθυνους (controllers) και εκτελούντες (processors) αυτές, εντός και εκτός της Ε.Ε.

Εγκατάσταση στην Ε.Ε. 

Η έννοια της εγκατάστασης στην Ε.Ε. ερμηνεύεται ευρέως, καθώς ο Κανονισμός μπορεί να τύχει εφαρμογής ακόμα και σε οντότητες με έναν εργαζόμενο στην Ε.Ε. Εκτελούντες επεξεργασία με εγκατάσταση στην Ε.Ε. υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού, ακόμα και αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου αυτή εκτελείται εδρεύει εκτός Ε.Ε. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πχ μια οντότητα με εγκατάσταση στην Ε.Ε. που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων κατοίκων των ΗΠΑ για λογαριασμό μιας οντότητας-υπευθύνου που εδρεύει στις ΗΠΑ θα υπόκειται στις προβλέψεις του Κανονισμού.

Παρακολούθηση της συμπεριφοράς υποκειμένων στην Ε.Ε.

Υπεύθυνοι και εκτελούντες που παρακολουθούν συμπεριφορά υποκειμένων η οποία λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε. υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού, ασχέτως αν έχουν εγκατάσταση στην Ε.Ε. Για να προσδιοριστεί αν η παρακολούθηση της συμπεριφοράς λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε οι κατευθυντήριες προσεγγίζουν το θέμα σε δύο επίπεδα:

 1. Τα υπό επεξεργασία δεδομένα αφορούν σε υποκείμενα εντός της Ε.Ε;
 2. Τα υπό επεξεργασία δεδομένα αφορούν στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε υποκείμενα εντός της Ε.Ε. ή την παρακολούθηση υποκειμένων εντός της Ε.Ε;

 

Ποια υποκείμενα βρίσκονται εντός της Ε.Ε;

Υποκείμενα που βρίσκονται στην Ε.Ε. σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο εντός της Ε.Ε. του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της  νομικής τους κατάστασης. Πολίτες της Ε.Ε. και μη, αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο. Ακόμα και ένας Αμερικάνος τουρίστας που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή στην Ε.Ε. αποτελεί υποκείμενο υπό την έννοια του Κανονισμού.

Οι κατευθυντήριες διευκρινίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων ευρωπαίων πολιτών η οποία λαμβάνει χώρα εκτός της Ε.Ε. δεν υπόκειται στον Κανονισμό εφόσον δεν αφορά σε προσφορά απευθυνόμενη σε ευρισκόμενους στην Ε.Ε. ή στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους εντός της Ε.Ε. Για παράδειγμα, μια Αμερικάνικη εταιρεία με υπαλλήλους στις ΗΠΑ οι οποίοι έχουν  ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, απλά και μόνο επειδή απασχολεί ευρωπαίους πολίτες. Αντίθετα, μια Αμερικάνικη εταιρεία που απασχολεί Αμερικανούς πολίτες στην Ε.Ε. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

Τι σημαίνει προσφορά αγαθών και υπηρεσιών;

Ο Κανονισμός αφορά σε οντότητες που «στοχεύουν» υποκείμενα που βρίσκονται εντός της Ε.Ε. με αγαθά ή υπηρεσίες. Αρκεί δε η πρόθεση προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Δεν απαιτείται δηλαδή η σύναψη εμπορικής ή οικονομικής συναλλαγής. Για παράδειγμα αν η ιστοσελίδα μιας εταιρείας είναι διαθέσιμη σε γλώσσες της ΕΕ ή  επιτρέπει συναλλαγές σε ευρώ, τότε η εταιρεία θεωρείται ότι στοχεύει υποκείμενα δεδομένων στην Ε.Ε. ακόμα και αν δεν ολοκληρώσει ούτε μια πώληση στην Ε.Ε.

Οι κατευθυντήριες παραθέτουν επίσης μια λίστα με εννέα παράγοντες προκειμένου να καθορίζεται αν υφίσταται πρόθεση προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει: τον ορισμό της Ε.Ε ή ενός τουλάχιστον κράτους-μέλους σε συσχέτιση με την παρεχόμενη υπηρεσία ή αγαθό, την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών διαδικτυακά με στόχευση σε καταναλωτές εντός της Ε.Ε., τη διεθνή φύση της δραστηριότητας –όπως οι τουριστικές υπηρεσίες-, την αναφορά διευθύνσεων ή αριθμών τηλεφώνου που είναι προσβάσιμοι από χώρα της ΕΕ, τη χρήση ενός top level EU domain name διαφορετικού από αυτό που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος ή εκτελών στη χώρα εγκατάστασης του (πχ .eu ή .gr), την παροχή ταξιδιωτικών οδηγιών από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. προς τον τόπο όπου παρέχεται η υπηρεσία ή το προϊόν, την αναφορά σε διεθνές πελατολόγιο αποτελούμενο από πελάτες που βρίσκονται στην ΕΕ, τη χρήση γλώσσας ή νομίσματος διαφορετικών από αυτά που χρησιμοποιούνται στη χώρα του παρόχου και ιδίως αν πρόκειται για γλώσσα ή νόμισμα ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών και τέλος την προσφορά αποστολής αγαθών σε κράτη-μέλη.

Τι σημαίνει παρακολούθηση συμπεριφοράς υποκειμένων που βρίσκονται στην ΕΕ;

Για το ΕΣΠΔ παρακολούθηση σημαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό για τη συλλογή και την επακόλουθη επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου εντός της ΕΕ. Παραδείγματα αποτελούν η χρήση διαδικτυακών εργαλείων όπως τα cookies, εφαρμογές γεωεντοπισμού, συμπεριφορικής διαφήμισης αλλά και η παρακολούθηση μέσω κλειστών κυκλωμάτων (CCTV).

Εκπρόσωποι υπευθύνων ή εκτελούντων μη εγκατεστημένων στην ΕΕ.

Μετά από μια σύντομη αναφορά σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού σε διπλωματικές αποστολές, οι κατευθυντήριες εστιάζουν στους εκπροσώπους των υπευθύνων ή εκτελούντων μη εγκατεστημένων στην ΕΕ. Εντός της ΕΕ πρέπει να διοριστεί εκπρόσωπος εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών υπόκεινται στον Κανονισμό λόγω της προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών ή της παρακολούθησης των υποκειμένων των δεδομένων στην Ε.Ε. Ιδιαίτερα, οι κατευθυντήριες αναφέρουν ότι οι ευθύνες ενός εκπροσώπου στην ΕΕ είναι ασυμβίβαστες με τις αρμοδιότητες ενός εξωτερικού DPO και σύμφωνα με το ΕΣΠΔ μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις κατά του εκπροσώπου στην ΕΕ.

Η άποψη μας

Όπως αναμενόταν, το ΕΣΠΔ διεύρυνε σε ακραία όρια το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Το διάστημα που έχει περάσει από την εφαρμογή του είναι πολύ μικρό για να εκτιμηθεί η επίπτωση του στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πρώτες έρευνες πάντως δείχνουν ότι τα «μεγαθήρια» έχουν ευνοηθεί από την εφαρμογή του, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασθμαίνουν να προσαρμοστούν. Στην εγχώρια έννομη τάξη, η ΑΠΔΠΧ κινείται μουδιασμένα και διστακτικά προς το παρόν, αρκούμενη σε συστάσεις έως ότου ψηφιστεί το πολυαναμενόμενο εγχώριο νομοθέτημα. Στάση η οποία έχει καθαρά πραγματιστική λογική.

*Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες για δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Ιανουαρίου 2019. Σχόλια μπορούν να γίνουν στο EDPB@edpb.europa.eu.

 Νίκος Παπαντωνόπουλος
Δικηγόρος
Υπ. Δρ. Ποινικού Δικαίου
Certified Data Protection Officer

golden visa greece plane

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις «Xρυσές» Eπενδύσεις στην Ελλάδα.

By | ΝΕΑ

Η μόνιμη  άδεια διαμονής επενδυτή (ιδιοκτήτες ακινήτων), γνωστή στο ευρύτερο κοινό και ως golden visa, μετράει ήδη πέντε χρόνια ζωής και αδιαμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγχώρια προγράμματα. Έχοντας ξεκινήσει από το 2013 με τον νόμο 4146/2013 και πλέον με οδηγούς τους νόμους 2451/2014 και 4332/2015, αποτελεί πόλο  έλξης για πολλούς αλλοδαπούς επενδυτές, που θέλουν να λάβουν άδεια εισόδου στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γρήγορο και σχετικά φτηνό τρόπο.

Πάραυτα, μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν ξεπερνούν τους 3.000 και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην δυσκολία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού λόγω των capital controls αλλά και στην γραφειοκρατία που τους εγκλωβίζει. Γι’ αυτό και είναι προτιμότερο για τους ενδιαφερόμενους, να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο προκειμένου να διευκολυνθούν στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

Αναλύοντας το νομικό καθεστώς, που αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4251/2014, χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ, μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου.

Έτσι, αγοράζοντας ένα ή περισσότερα ακίνητα στην ελληνική επικράτεια με συνολική αγοραία αξία συμβολαίου τουλάχιστον 250.000 ευρώ, πολίτες τρίτων χωρών  μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής για πέντε χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του αγοραστή. Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας.  Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή  με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης (time- sharing) με τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια του νόμου  1652/1986 ή η μίσθωση  ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών  σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 8 παράγραφος  2 του νόμου 4002/2011.

Οι παραπάνω αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειας τους, τα οποία σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου μπορούν  να είναι: α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων ή συντρόφων, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών, γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

Να σημειωθεί, ότι ο συγκεκριμένος τύπος άδειας διαμονής δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, όπως ορίζεται και στο άρθρο 36Α παράγραφος 3 του νόμου 3386/2005. Εξαίρεση αποτελεί στην Ελλάδα η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου , διευθύνοντος συμβούλου και εταίρου ή διαχειριστή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης τρίτης χώρας για να πάρει την εν λόγω άδεια αρχικά, πρέπει να αιτηθεί  τη χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου D ή C ανάλογα τη περίπτωση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγοραπωλησία του ακινήτου, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην Κ.Υ.Α 68019/2015 (ΦΕΚ Β’2272). Έπειτα, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησης εισόδου, μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να αιτηθεί άμεσα άδεια διαμονής στην υπηρεσία μιας  στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, υποβάλλοντας κάθε φορά τα απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με το αν πρόκειται για αγορά ακινήτου ή μίσθωση.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι κάτοχοι άδειας διαμονής αυτού του τύπου, έχουν την δυνατότητα αν το επιθυμούν, να μεταβούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα και να λάβουν την  ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες από την  ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία προϋποθέσεις.

Κατσίκη Κατερίνα, ασκούμενη δικηγόρος

Περισσότερα για την απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα

 

Διαβάστε εδώ
eksodikastikos mixanismos agrotes

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Αγρότες

By | ΝΕΑ

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4172/2013) έχουν πλέον και 338.000  αγρότες  με οφειλές προς τον Ο.Γ.Α, καθώς και 23.000 αγρότες με οφειλές  προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα! Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει αρχικώς μέχρι 31-12-2018, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης .

Οι τέσσερις (4) βασικοί άξονες της ως άνω αναφερόμενης δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που έχουν πλέον οι αγρότες, συνοψίζονται στα εξής τέσσερα σημεία : α.  δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου έως 60%, κατά περίπτωση, εφόσον η εξόφληση συμφωνηθεί να γίνει εντός τριμήνου -και με κατά  περίπτωση διαγραφή κεφαλαίου μέχρι και 40%, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη διαδικασία των 120 δόσεων σε διάστημα 10 ετών-, β. δυνατότητα διαγραφής ΟΛΩΝ των τόκων υπερημερίας, καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του Δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, γ. επανεξέταση των συμφωνημένων  επιτοκίων,  αλλά και δ. δυνατότητα πώλησης ακινήτων με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

Η ως άνω ρύθμιση αφορά  όλες τις βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική αρχή, που αφορούν την φορολογική ιδιότητα των αγροτών. Ειδικότερα και ενδεικτικά, οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αφορούν χρέη αγροτών προς την εφορία για εισόδημα, Φ.ΠΑ, προς τον ΟΓΑ για τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για οφειλές προς τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), πρώην Τ.Τ, πρώην F.B.B, πρώην Probank, πρώην Proton, πρώην  Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., πρώην Συνεταιριστικές Τράπεζες κ.λ.π), καθώς και βεβαιωμένα χρέη προς τον ΕΛΓΑ.

Πραγματική και απρόσμενη ανάσα στις αγροτικές οφειλές δίδει η παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη! Πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία για όλους τους οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Rhetor Law Firm αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας υπαγωγής στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και ειδικότερα:

(α) τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και (γ) την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές του οφειλέτη μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε άμεσα στην απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα Εξωδικαστικού Μηχανισμού της εταιρίας μας, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένο οικονομολόγο και δικηγόρους με τομείς δραστηριότητας το τραπεζικό και το φορολογικό δίκαιο.

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο συνεργάτη μας
για περισσότερες πληροφορίες

+0030 2310235622

Σεμινάριο GDPR στο Δικηγορικό Σύλλογο Πρεβέζης

By | ΝΕΑ
Το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο GDPR στο Δικηγορικό Σύλλογο Πρεβέζης. 
Το σεμινάριο πραγματοποίησε ο  δικηγόρος και συνεργάτης της Rhetor Law Firm, Νίκος Παπαντωνόπουλος (Certified Data Protection Officer και Υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα της ποινικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου κου Θωμά Γεωργίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου αναλύθηκαν βασικές έννοιες του Κανονισμού, μέτρα συμμόρφωσης που θα πρέπει να λάβει ο κάθε δικηγόρος καθώς και η δυνατότητα να αποτελέσει η εφαρμογή του GDPR ένα καινούργιο κομμάτι της δικηγορικής ύλης. Στο εν λόγω Σεμινάριο τοποθετήθηκε σχετικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, ως ειδικότερη θεματική των Προσωπικών Δεδομένων και η συνεργάτης της Rhetror Αθηνά Αντωνίου.

Eσύ τίνος είσαι; Τα μυστήρια των Πρεσπών για τις επιχειρήσεις.

By | ΝΕΑ

Άρθρο του Ανδρέα Παπαμιμίκου στη Voria.gr για τα προβλήματα που προκαλεί στις ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα η συμφωνία με την ΠΓΔΜ.

Η «συμφωνία των Πρεσπών» και ευρύτερα οι συμφωνίες στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τα μείζονα εθνικά θέματα δεν μπορούν να κρίνονται με βάση το θυμικό και με όρους «πλειοδοσίας» και «μειοδοσίας». Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν, αποδείχθηκε ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι ατελέσφορες και εν κατακλείδι, διχαστικές και εθνικά ζημιογόνες. Οι συμφωνίες αυτές, πρέπει πάντα να κρίνονται με ψυχραιμία και ρεαλισμό και κυρίως να εξετάζονται με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματά τους. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, το συμπέρασμα για τη συμφωνία, είναι ότι αντί να διευθετεί ζητήματα, δημιουργεί νέα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα για τη χώρα και τα συμφέροντά της. Κυρίως εκτιμώ ότι επί της ουσίας δεν διασφαλίζει το μείζον, δηλαδή την εξάλειψη του αλυτρωτισμού.

Δεν θα επιχειρήσω, τη δεδομένη στιγμή, μια συνολική προσέγγιση των προβλημάτων που προκαλεί η συμφωνία. Έχουν καταγραφεί. Θα εστιάσω όμως στο γεγονός πως επιπρόσθετα, δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, που θα τα βιώσουμε άμεσα. Αναφέρομαι στο μέγεθος των επιπτώσεων της συμφωνίας Ελλάδας – Σκοπίων στις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες που εμπεριέχουν τη λέξη «Μακεδονία». Η συμφωνία προβλέπει στο άρθρο 3 παρ. 8 του Μέρους 1 τη σύσταση διεθνούς ομάδας ειδικών, η οποία θα συσταθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει την εργασία της, εντός τριών ετών ρυθμίζοντας το πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ έως τότε η χρήση των ανωτέρω δικαιωμάτων θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

Σε αυτό το θολό τοπίο, ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ του υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννης Μπράχος, ο οποίος μάλιστα αναλαμβάνει επικεφαλής της τεχνικής ομάδας από ελληνικής πλευράς που θα ρυθμίσει τα ζητήματα των διμερών οικονομικών σχέσεων, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ με συνδιοργάνωση των ΣΒΒΕ και ΣΕΒΕ και με θέμα «Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας 2017-2018», δήλωσε στη Voria.gr, ότι η χρήση των λέξεων «Μακεδονία» και «μακεδονικός-η-ο» από επιχειρήσεις ελληνικές ή της γειτονικής χώρας, δεν θα συναντήσει προβλήματα καθώς θα προστεθούν σημάνσεις που θα καταδεικνύουν σε ποια Μακεδονία γίνεται η αναφορά.

Τότε όμως, τι χρειάζεται η τριετούς διάρκειας επιτροπή; Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζει. Μία τέτοια «λύση», είναι σε βάρος της Ελλάδας και είναι αντίθετη με τους κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες κατοχύρωσης, καθώς παραβιάζει την απαράβατη αρχή κατά την οποία πνευματικό δικαίωμα (εμπορικό σήμα, επωνυμία, εμπορική ονομασία) προκειμένου να κατοχυρωθεί δεν πρέπει να ομοιάζει οπτικά, λεκτικά ή ακουστικά με προγενέστερα κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Η κυβέρνηση, συνεπώς, δια των αντιπροσώπων της στην ειδική αυτή ομάδα θα προκρίνει λύση η οποία θα προσβάλλει τον απαράβατο κανόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων; Και ως εκ τούτου θα δύναται να υπάρχουν δύο Πανεπιστήμια «Μακεδονίας», δύο αεροδρόμια «Μακεδονία», δύο «Μακεδονικοί Χαλβάδες», κ.ο.κ., με τη μόνη διαφορά ότι θα έχουν διαφορετική σήμανση;

Με αυτή τη «λύση» παραβιάζεται ακόμα ένας βασικός κανόνας επί των κατοχυρώσεων: αυτός της χρονικής προτεραιότητας. Δηλαδή, βάσει των κοινοτικών και διεθνών κανόνων προστατεύεται εκείνο το δικαίωμα που προηγείται χρονικά έναντι άλλου. Πολύ δε περισσότερο που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι Έλληνες επιχειρηματίες διατηρούν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα προγενέστερα αυτών των Σκοπιανών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Τι θα ισχύσει, επίσης, ως προς τις νέες εμπορικές ονομασίες, τα νέα εμπορικά σήματα και τις νέες επωνυμίες; Ποιο θα είναι το πλαίσιο χρήσης του όρου «Μακεδονία» για τις δύο χώρες καθ’όλη την τριετή διάρκεια των εργασιών της διεθνούς ομάδας ειδικών κι έως τη λήξη αυτών; Δυστυχώς, ούτε για αυτό το ζήτημα υφίσταται πρόβλεψη.

Ακόμα ένα επιπλέον ζήτημα που προκύπτει δυνάμει της συγκεκριμένης συμφωνίας, είναι οτι δια της μη ρύθμισης δίνει τη δυνατότητα να κατοχυρώνονται δικαιώματα με τον όρο «Μακεδονία» και στις δύο χώρες, κι ως εκ τούτου οι επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις να καλούνται να αντιμετωπίσουν τον σφετερισμό των δυναμικών brands τους από τα αντίστοιχα σκοπιανά, σαφώς μικρότερης επιχειρηματικής και ιστορικής ισχύος.  

Την ώρα που έγραφα το άρθρο και σημείωνα τα ερωτήματα που προκύπτουν, ο κ.  Ζάεφ με δηλώσεις στο πρακτορείο ΜΙΑ απάντησε, υιοθετώντας τη χειρότερη για εμάς εκδοχή, λέγοντας ότι «οι κρατικοί οργανισμοί θα υπακούουν την αρχή της συμφωνίας και το νέο όνομα. Όλοι οι άλλοι οργανισμοί, ενώσεις, εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν το επίθετο «μακεδονικός» τόσο στη χώρα όσο και οπουδήποτε στον κόσμο. Για παράδειγμα «μακεδονική κουλτούρα». Επίσης, έκανε λόγο για μακεδονική ταυτότητα από τη μεριά των Σκοπίων και για «γεωγραφική πλευρά της Μακεδονίας που βρίσκεται στην ελληνική πλευρά».

Η απεμπόληση κατοχυρωμένων διεθνών δικαιωμάτων από μέρους μας είναι σαφές ποιους ευνοεί. Η μόνη νομικά αποδεκτή λύση είναι η πλήρης εναρμόνιση των Σκοπίων με τους κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες, στο πλαίσιο συμφωνίας κατά την οποία να διατηρεί το δικαίωμά του ο δικαιούχος του οποίου το δικαίωμα προηγείται χρονικά έναντι άλλου. Για τον λόγο αυτό όσες ελληνικές εταιρείες έχουν τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγα του στα διακριτικά τους γνωρίσματα και δεν έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες κατοχύρωσης, καλό θα ήταν να τις επισπεύσουν.

Από την έκταση των προβλημάτων στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, ο καθένας πλέον, μπορεί να αντιληφθεί το συνολικό μέγεθος των νέων προβλημάτων που γεννάει η «Συμφωνία των Πρεσπών». Για αυτό και δεν καταλαβαίνω εκείνους που είδαν με συμπάθεια την συμφωνία γιατί «κάποια στιγμή έπρεπε να κλείσει». Διαφωνώ όχι μόνο με το αποτέλεσμα της συμφωνίας, αλλά και με τον χρόνο και τον τρόπο χειρισμού αυτού του μείζονος εθνικού ζητήματος. Αποφάσεις όπως αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τις πρόσκαιρες σχέσεις μεταξύ των εκάστοτε κυβερνήσεων, ή την επιδίωξη πρόσκαιρων πολιτικών οφελών. Ο εθνικός ορίζοντας δεν επιτρέπεται να περιορίζεται με κοντόθωρες μικροκομματικές τοποθετήσεις και ευκολίες. Ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι …πανδαμάτωρ.

Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

By | ΝΕΑ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος 28/18.06.2018 του ΕΦΚΑ, με θέμα «Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές», με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη σχετική εγκύκλιος 23/2018, ως προς την εκπροσώπηση των πολιτών από δικηγόρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δύνανται να τους εκπροσωπούν ενώπιον των διοικητικών αρχών, να παραλαμβάνουν έγγραφα, να υποβάλουν αιτήσεις ή διοικητικές προσφυγές, δίχως έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί κατά περίπτωση, είτε η υπογραφή με τη δικηγορική σφραγίδα, είτε η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας, καθώς και η προφορική δήλωση ότι έχουν λάβει σχετική εντολή.
Επιμέλεια: Ελένη Κωνσταντινίδου, δικηγόρος της Rhetor Law Firm

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Τροποποίηση νόμου 3190/1955 για ΕΠΕ

By | ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε την 31.05.2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4541/2018, ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των Εταιριών Περιορισμένης  Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του σχετικού νόμου που θεσπίστηκε το 1955 (ν. 3190/1955) και έκτοτε έχει υποστεί αποσπασματικές μόνο τροποποιήσεις.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών αυτών είναι:

Α) Η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων της Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) Ευρώ.

Β) Η εταιρική σύμβαση, το καταστατικό δηλαδή της Ε.Π.Ε., δεν καταρτίζεται πλέον υποχρεωτικά μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά  παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΕΠΕ και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, κατά το παράδειγμα της Ι.Κ.Ε.

Γ) Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη. Αποκλείεται επομένως εντεύθεν η σύσταση Ε.Π.Ε. αορίστου χρόνου.

Δ) Αποσαφηνίζεται και νομοθετικά, ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ε) Οι διατάξεις του ν. 3419/2005 εφαρμόζονται πλέον και στην Ε.Π.Ε. Ως εκ τούτου καταργείται η διπλή δημοσιότητα της εταιρείας σε Μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , όπως ίσχυε μέχρι τώρα και αντικαθίσταται από την ενιαία δημοσιότητα στο πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΤ)  Προστίθεται στις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε. και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας.

Ζ) Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. εναρμονιζόμενο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Η) Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεµατικών πέραν του τακτικού που προβλεπόταν μέχρι σήµερα.

Θ) Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύµβασης.

Ι) Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µμοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αποκλειστικά από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Κ) Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης μίας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

Λ) Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης µε σαφή διαχωρισµό αυτών µε έδρα κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Επιμέλεια Αντώνης Βλαχόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ειδικευμένος σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, καθώς και σε θέματα αστικής φύσεως.

5ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

5ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

By | ΝΕΑ

Για ακόμη μια φορά οι δραστήριοι συνεργάτες της Rhetor Law Firm και η συνεχής επαγρύπνησή τους σε θέματα επιμόρφωσης αποδεικνύουν ότι είναι η συνταγή της επιτυχίας μας.  Είναι το χαρακτηριστικό που κάνει τη διαφορά και μας δίνει τη δυνατότητα να εργαζόμαστε συνεχώς για να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας. 

Συγκεκριμένα,  η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου διοργάνωσαν το 5ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΕΔ με θέμα: «ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου 2018, στο Βόλο, στο οποίο συμμετείχαν και συνεργάτες της εταιρείας μας.

Το συνέδριο ήταν για ακόμη μια χρονιά ένας χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πάνω στις διάφορες θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

 

Μεταξύ των θεματικών που συζητήθηκαν ήταν και αυτή των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Στη συγκεκριμένη συνεδρία συμμετείχε, μεταξύ διακεκριμένων προσωπικοτήτων του χώρου, ο συνεργάτης και δικηγόρος της Rhetor Law Firm, Νίκος Παπαντωνόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησεεισήγηση με θέμα «Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και η ποινική του ευθύνη». Ο κ. Παπαντωνόπουλος είναι πιστοποιημένος DPO από την TUVAustria και υποψήφιος διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον τομέα της ποινικής προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Το συνέδριο το παρακολούθησαν επίσης δυο συνεργάτες και δικηγόροι της εταιρείας μας η κα Κατερίνα Νικολαϊδου και η κα Μαρία Σέμπρου. Σκοπός ήταν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους πάνω στους τομείς δραστηριότητάς τους αλλά και να ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. 

GDPR: Φούσκα ή ορόσημο;

By | ΝΕΑ

Σε ένα μήνα περίπου τίθεται σε εφαρμογή ίσως ο πιο πολυσυζητημένος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Νομοθέτημα με άμεση εφαρμογή σε όλες τις  χώρες της ΕΕ (και κάποιες πέραν αυτών), που επηρεάζει εμμέσως ή αμέσως όλους όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) ευρωπαίων πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενισχύει τη συνεκτικότητα της προστασίας λόγω της φύσης του και εισάγει νέες διαδικασίες, ρυθμίσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στην επεξεργασία ΔΠΧ. Επίσης, προβλέπει εξουθενωτικά πρόστιμα για όσους παραβαίνουν τις προβλέψεις του και γι’ αυτόν τον λόγο περιμένουμε με αγωνία και περιέργεια ταυτόχρονα για να δούμε πως θα διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές αυτή την εξουσία τους.

Είναι μια φούσκα ο GDPR ή πρόκειται για ένα ορόσημο στην παγκόσμια νομοθετική ιστορία; Πολλοί αυτόχθονες λένε ότι είναι ένα ακόμα κείμενο το οποίο θα μείνει στα χαρτιά ή ότι αποτελεί στην ουσία ένα ακόμα ISO το οποίο πρέπει να πάρει κάθε επιχείρηση για να έχει το «κεφάλι» της ήσυχο. Πέραν από επιφανειακή, αυτή η εκτίμηση είναι και εσφαλμένη.

Πρώτον, γιατί η εφαρμογή του GDPR δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια καμίας εθνικής κυβέρνησης.
Δεύτερον, γιατί ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή μπορεί και θα προκύψει κυρίως από καταγγελίες, καλόβουλες ή κακόβουλες, εσωτερικές ή εξωτερικές.
Τρίτον, γιατί πέραν των διοικητικών προστίμων, παραβάσεις των προβλέψεων του GPDR δίνουν το δικαίωμα σε κάθε θιγόμενο να αιτηθεί αποζημίωση.
Τέταρτον, γιατί λόγω της συνεκτικότητας που ενισχύεται είναι μάλλον απίθανο να επιβάλλει για μια παράβαση η γερμανική ΑΠΔΠΧ πρόστιμο 500.000 ευρώ και η ελληνική να επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ (βασιζόμενες πάντα σε παρόμοια πραγματικά περιστατικά).Θα υπάρχουν αποκλίσεις αλλά δεν θα είναι σημαντικές.
Πέμπτον, γιατί τα δεδομένα, η πληροφορία εν γένει, και ειδικότερα τα ΔΠΧ είναι χρυσός. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Το πιο σημαντικό νομοθέτημα – σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο- που ρυθμίζει αυτό το αγαθό αποκλείεται να μείνει στα αζήτητα.

Ο ίδιος ο Mark Zuckerberg, ερωτηθείς από γερουσιαστή αν πρέπει οι ΗΠΑ να υιοθετήσουν τον GDPR απάντησε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικότητας τους και πως θα άξιζε οι ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής αντίστοιχης νομοθεσίας. Αυτή η δήλωση από αυτό τον άνθρωπο περιέχει συμπυκνωμένη όλη την ουσία και ακτινοβολία του GDPR, ακόμα και αν υπάρχουν ή όχι αμφιβολίες ως προς την ειλικρίνεια που τη διακρίνει. Όπως επίσης «ομολόγησε» ο CEO του Facebook, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν αρκεί να προσφέρεις στον κόσμο ένα εργαλείο, πρέπει  και να διασφαλίζεις ότι το εργαλείο χρησιμοποιείται για καλό σκοπό.

Αυτό ήρθε να κάνει ο GPDR. Να διασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό, ότι υπάρχει διαφάνεια στην χρήση τους και ότι ο καθένας μας αυτοκαθορίζεται πληροφοριακά.


Ανδρέας Παπαμιμίκος
, Δικηγόρος – Ιδρυτής και Συνιδιοκτήτης, Senior Legal Partner της Rhetor Law Firm.

Επιχειρήσεις και Προσωπικά Δεδομένα

By | ΝΕΑ

Στις 26 Απριλίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικο Επιμελητηριο Της Ελλαδας-Παραρτημα Κεντρικης Μακεδονιας διοργάνωσαν από κοινού ενημερωτική εκδήλωση για τις επιχειρήσεις και τον Νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο συνεργάτης μας, Δικηγόρος Νίκος Παπαντωνόπουλος, Certificed Data Protection Officer και Υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα της ποινικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ομιλητές τόνισαν ανάμεσα στα άλλα ότι μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται πως η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού θα φορτώσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με νέα βάρη, ωστόσο μεσο-μακροπρόθεσμα αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, συγκράτηση δαπανών και αύξηση εσόδων. Συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαντωνόπουλος ανέφερε ότι σκοπός της εφαρμογής του Νέου Κανονισμού είναι η άρση των νομικών ασαφειών και της ανασφάλειας που δημιουργούσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, η ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων καθώς και η ομοιομορφία του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συμμετείχαν περίπου 250 άτομα από τον κόσμο των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης αλλά και απλοί πολίτες που θέλησαν να πληροφορηθούν σχετικά με το ζήτημα.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων DPO από τη GRANT

By | ΝΕΑ

Το Σάββατο 28 Απριλίου και Κυριακή 29 Απριλίου, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, GRANT, διοργάνωσε στο Ρέθυμνο σεμινάριο, με σκοπό  την Πρακτική Εφαρμογή του Νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς  και την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPΟ.

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων αλλά και πώς να λειτουργούν ως DPO σύμφωνα με όσα ορίζουν η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε Επιχειρηματίες, Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λογιστές, Δικηγόρους κ.α. οι οποίοι επιθυμούσαν να μάθουν για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του σεμιναρίου ήταν ο συνεργάτης και δικηγόρος της Rhetor Law Firm, Νίκος Παπαντωνόπουλος. Ο κ. Παπαντωνόπουλος είναι πιστοποιημένος DPO από την TUVAustria και υποψήφιος διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο τομέα της ποινικής προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του είναι η υπεράσπιση οικονομικών εγκλημάτων και η παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη νομοθεσία για τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

GDPR: Ένα ISO ακόμα;

By | ΝΕΑ

Όσο πλησιάζει η 25η Μαΐου, αυξάνεται μέρα με τη μέρα η συζήτηση, ο προβληματισμός και ο πανικός σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων από πλήθος φορέων και οργανισμών λαμβάνουν χώρα, εξέλιξη θετική σε κάθε περίπτωση καθώς ο εποικοδομητικός διάλογος και η ανταλλαγή γνώσης και απόψεων μόνο μπροστά οδηγούν την κοινωνία και την οικονομία. Ελπίζω αυτό το τσουνάμι ενδιαφέροντος για τον GDPR να μην εξατμιστεί την 26η Μαΐου. Όχι γιατί είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής μου δραστηριότητας, αλλά γιατί είναι ένα νομοθέτημα το οποίο έχει ήδη και θα έχει καταλυτική επίδραση στις ζωές όλων μας. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ISO ακόμα.  Όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους έχω συνομιλήσει σχετικά με τον GDPR με ρώτησαν αν θα υπάρξει κάποια σχετική πιστοποίηση/ISO.

Η απάντηση είναι θετική. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ότι τα σχήματα πιστοποίησης που θα βγουν στην αγορά αποτελούν μόνο ένα δεντράκι στο δάσος που ονομάζεται GDPR. Σίγουρα μια πιστοποίηση είναι κάτι θετικό για όποιον την αποκτά. Και ο ίδιος ο γράφων απέκτησε πιστοποίηση ως DPO από φορέα πιστοποιήσεων και θα συνεχίσει να αποκτά. Αυτό όμως από μόνο του δεν τον καθιστά άτρωτο και ανίκητο στην αγορά των DPO. Αντίστοιχα ένας οργανισμός που θα τρέξει να αποκτήσει μια πιστοποίηση/ISO σχετική με τον GDPR δεν θα είναι ποτέ άτρωτος από data breach, πρόστιμα και δικαστικές περιπέτειες.  Σίγουρα θα έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα ως προς τη συμμόρφωση του με την ισχύουσα νομοθεσία και πιθανόν να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση καταγγελίας/ελέγχου. Εξίσου πιθανό όμως είναι, αν ο οργανισμός πήρε απλά την πιστοποίηση και μετά αμέλησε τις υποχρεώσεις του, η πιστοποίηση να μην τον ωφελήσει σε τίποτα.

Το στοίχημα και ο πρωταρχικός στόχος του GDPR είναι να δημιουργηθεί σε όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, κουλτούρα προστασίας της ιδιωτικότητας. Privacy by design and by default αγγλιστί. Δεν είναι να αποκτήσουν όλοι μια πιστοποίηση, η οποία άλλωστε δεν είναι και εκ του νόμου απαραίτητη. Αν καταφέρει ένας οργανισμός, με τη βοήθεια προφανώς ειδικευμένων συμβούλων ή/και φορέων πιστοποίησης, πάνω από όλα όμως με την προτροπή και επιμονή της ίδιας του της διοίκησης, να αποκτήσει όλο του το δυναμικό κουλτούρα privacy, θα έχει αποκτήσει την ισχυρότερη πιστοποίηση στον κόσμο.

Η 25η Μαίου πλησιάζει. Δεν χρειάζεται πανικός και σπασμωδικές κινήσεις ούτε όμως και εφησυχασμός. Ελάχιστοι είναι έτοιμοι και οι Αρχές το γνωρίζουν αυτό. Στόχος τους δεν είναι να κλείνουν κάθε μέρα αβέρτα επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι η ιδιωτικότητα να περάσει στο DNA κάθε επιχείρησης και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα τον πετύχουν. Με τον ένα ή τον  άλλο τρόπο.

* Ο Νίκος Παπαντωνόπουλος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας RΗΕΤOR, πιστοποιημένος DPO από την TUV Austria και υποψήφιος διδάκτωρ του Δ.Π.Θ. στον τομέα της ποινικής προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Eksodikastikos Mixanismos Rhetor law

Νέα δεδομένα για οφειλές κάτω των 50.000 Ευρώ

By | ΝΕΑ

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

«Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ.  111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178)».

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116).

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017».

9. Την υπ’ αριθ. 32320/184/11-07-2017 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

11. Τις με αριθ. Υ155/11-7-2016 (ΥΟΔΔ 362) και 120938/ Ζ1 (ΥΟΔΔ 408) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

12. Την ανάγκη θέσπισης απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017.

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Αντικείμενο Ρύθμισης

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα). Στο μέτρο που η παρούσα απόφαση δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του ν. 4469/2017, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Πρόταση τυποποιημένης λύσης

1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρούνται με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.

β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, κατά την έννοια της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120), ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24). Κατ’ εξαίρεση, αν οι οφειλές προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6). Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών, με την επιφύλαξη των περιπτ. β΄ και ε΄.

δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, όπως αυτή προκύπτει από τις περιπτ. α΄ έως ε΄, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός, και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας αυτών, λαμβανομένου υπόψη του επιτοκίου της περιπτ. δ΄, να ισούται με το σύνολο της οφειλής προς αυτούς, μειωμένης κατά τα ποσά της περιπτ. α΄. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που λήφθηκε υπόψη για την κατάφαση της βιωσιμότητας.

2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. Επιπλέον, οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.

3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1, αν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας

1. Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 3,

β) αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη,

γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης.

2. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης μπορεί να προσκομίσει μελέτη, προκειμένου να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του ή μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017 - Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Μια Νέα Εποχή στη Ρύθμιση Εμπορικών Χρεών

By | Χωρίς κατηγορία

Πολλά ακούγονται και γράφονται  τον τελευταίο καιρό για τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εμπορικών χρεών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εμπορικός κόσμος της χώρας ανέμενε τις προβλέψεις της νέας αυτής διαδικασίας. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό και ιδιαίτερο το Νόμο αυτό; Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του με όλες τις προηγούμενες διαδικασίες ρύθμισης των εμπορικών χρεών και γιατί αν δεν πετύχει ο Νόμος αυτός δεν πρόκειται να  βρεθεί εναλλακτικός τρόπος ρύθμισης;

Μια σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές του Νόμου αυτού θα δώσει την απάντηση.

Αρχικώς δέον όπως σημειωθεί ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών πρόκειται για μια όντως εξωδικαστική διαδικασία με ρητή, όμως, πρόβλεψη του Νόμου εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης. Οι οφειλέτες μπορούν να εντάξουν υπό προϋποθέσεις το σύνολο των οφειλών τους στη διαδικασία αυτή (οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, Δημόσιο) και η αρχή αυτή της καθολικότητας οφειλών-δανειστών είναι μια ακόμη αρχή που διαχωρίζει την εν λόγω διαδικασία από όλες τις προηγούμενες. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται και υπαγάγονται οφειλές στην εν λόγω διαδικασία είναι απόλυτα αντικειμενικά  και αυτό είναι μια αρχή που δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας σε όλους όσους επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Την ίδια στιγμή η ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές μέσω της πλατφόρμας αυτής δημιουργεί τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών η εν λόγω διαδικασία λαμβάνει υπόψη την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών και την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών .

Την ίδια στιγμή η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή και η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση αδιάθετων ποσών μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών σε πιστωτές βάσει γενικών και ειδικών προνομίων εφαρμόζοντας την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή είναι δυο βασικές αρχές της νέας αυτής διαδικασίας που επί της ουσίας καθησυχάζουν τις όποιες ανησυχίες των πιστωτών και τους παρακινούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.

Τέλος, για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη απαιτείται η συναίνεση πιστωτών σε προτάσεις-λύσεις με πλειοψηφία 60% μέσω ψηφοφορίας.

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες αρχές της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι επί της ουσίας αυτές που τον διαφοροποιούν και τον κάνουν τόσο ξεχωριστό από όλες τις άλλες διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι σήμερα στην ελληνική έννομη τάξη και την ίδια στιγμή είναι και ο λόγος για τον οποίο αν αποτύχει ο Νόμος αυτός τότε κανένας άλλος αντίστοιχος Νόμος δε θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο των μη ρυθμισμένων οφειλών που την ταλανίζουν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης.

Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

By | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στις 19 Ιουλίου, ο συνεργάτης δικηγόρος της εταιρίας μας, Νίκος Παπαντωνόπουλος, έλαβε μέρος στο σεμινάριο που αφορούσε τις «Εφαρμοστέες λύσεις για την εταιρική συμμόρφωση με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων», που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και την Motive Συμβουλευτική, στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Δια Βίου Μάθηση

By | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επενδύουμε στη συνεχή εξέλιξη της ομάδας μας μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών της.

Η συνεργάτης μας Αφροδίτη Νέστορα παρακολούθησε πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα «Τραπεζικό Δίκαιο- Δάνεια- Τραπεζικός Κώδικας Δεοντολογίας- δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα». Ο εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Χρήστος Χασάπης, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο, ο οποίος διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνεχής Ανάπτυξη

By | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Rhetor Law Firm αναγνωρίζουμε ότι οι συνεργάτες μας είναι η βάση της επιτυχίας μας και κατά συνέπεια είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη των προσωπικών κι επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

H δικηγόρος συνεργάτης της εταιρίας μας Αφροδίτη Νέστορα παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο << Ενοποίηση Επιχειρήσεων και Διαδικασίες Πτώχευσης σύμφωνα με το Νόμο 4446/2016>>. Εισηγητής ήταν ο διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Harvard κ. Αλέξανδρος Ρόκας.

Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα

By | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όταν οι Χριστουγεννιάτικες Κάρτες έγιναν Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα.

Οι άνθρωποι της Rhetor Law Firm, αποφασίσαμε με μεγάλη χαρά, αντί για κάρτες Χριστουγέννων να ενισχύσουμε άτομα και οικογένειες της Θεσσαλονίκης, που έχουν πληγεί οικονομικά και αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των βασικών αναγκών διαβίωσης τους. Έτσι λοιπόν, επιλέξαμε να προσφέρουμε δωρεά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, μοιράζοντας αληθινά χαμόγελα στους ανθρώπους αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Copyright 2017, Rhetor